Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Legionowo.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 21.01.2015 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Kamila Norkiewicz, data: 20.05.2015 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2015 r., godz. 14.24Kamila NorkiewiczEdycja strony
21.01.2015 r., godz. 08.34Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1353 razy.