Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 7 w Legionowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Legionowo.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 21.01.2015 r., godz. 08.34
Ostatnia aktualizacja:Kamila Norkiewicz, data: 18.10.2018 r., godz. 12.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2018 r., godz. 12.00Kamila NorkiewiczEdycja strony
20.05.2015 r., godz. 14.24Kamila NorkiewiczEdycja strony
21.01.2015 r., godz. 08.34Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 2537 razy.