Jesteś tutaj:

Główna treść strony

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SP7, W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

Drodzy Rodzice ...
Drodzy Rodzice,

1. Nauczyciele w wyznaczonym czasie, zgodnie z harmonogramem (na stronie internetowej) będą przesyłać zadania dla uczniów (poprzez dziennik elektroniczny), które nie powinny w sposób szczególny angażować rodziców do realizacji zadań. Specjalne wytyczne zostały skierowane do nauczycieli.

2. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele będą również korzystać z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - e-podręczniki. Wychowawcy prześlą do Państwa loginy i hasła uczniów do platformy, które szkoła otrzymała z MEN. Nauczyciele mogą również skorzystać z dodatkowych narzędzi, zgodnie ze specyfiką przedmiotu.

3. Nauczyciele udostępniając materiały i zadania uwzględnią możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia - w tym celu wprowadzono harmonogram przesyłania materiałów. Kształcenie będzie miało charakter przemienny - z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (podręczniki i zeszyty ćwiczeń).

4. Każdy rodzic i uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, poprzez dziennik elektroniczny- codziennie (pon-pt) w godzinach 12-13.30.

5. Rodzice kontaktują się z wychowawcą, zaś wychowawca z rodzicami zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

6. Dodatkowo na stronie internetowej szkoły w zakładce: "Otwarte zasoby edukacyjne- zostań w domu"- zamieszczono materiały z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, wos, wychowanie fizyczne/edb oraz informatyka. Nauczyciele tych przedmiotów w dniu 2 kwietnia poproszą o wykonanie jednego krótkiego zadania w oparciu o zamieszczone materiały.

7. Administrator systemu librus wysłał do Państwa instrukcję utworzenia/ zalogowania się do konta dla ucznia (dla oddziałów 4-8), aby uczniowie bez zaangażowania rodzica mogli zapoznać się z materiałem.

8. Pracę oddziału klasowego nadal koordynuje wychowawca.

Mariusz Borkowski
Dyrektor Szkoły
Umieszczono: 24.03.2020 r., godz. 16.13