Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W roku szkolnym ...
W roku szkolnym 2019/2020 w jednym oddziale przedszkolnym i 46 oddziałach I-VIII uczyło się 1070 uczniów. 157 wychowanków oddziałów I-III osiągnęło wyniki na poziomie wyróżniającym. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem otrzymało 330 uczniów oddziałów IV-VII. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymało 35 uczniów oddziałów ósmych. 186 uczniów oddziałów IV-VIII spełniło kryteria przyznawania stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Tytuł Absolwenta Roku za bardzo wysokie wyniki edukacyjne i wzorowe zachowanie oraz ponadprzeciętne zaangażowanie świadczące o nieustannym rozwoju otrzymała Julia Sitek. Tytuł Sportowca Roku za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie szkoły na zawodach został przyznany w kategorii dziewcząt Kindze Wójcik i w kategorii chłopców Januszowi Ratowskiemu.

Medal pamiątkowy dla Absolwenta Roku i statuetki dla Sportowców Roku oraz nagrody pamiątkowe dla absolwentów ufundowała Rada Rodziców SP7.

Drodzy Absolwenci,
gratuluję Wam ukończenia szkoły podstawowej, życzę dobrego startu w nowych szkołach, sukcesów edukacyjnych i odkrywania pasji.

Drodzy Uczniowie,
gratuluję Wam sukcesów szkolnych i życzę nieustającej radości poznawania świata.

Szanowni Rodzice,
dziękuję za niezwykłe zaangażowanie w proces dydaktyczny swoich dzieci i okazaną szkole otwartość na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości.Z życzeniami bezpiecznych wakacji

dyrektor szkoły
Mariusz Borkowski
Umieszczono: 26.06.2020 r., godz. 11.53