Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja o organizacji pracy szkoły od dnia 26.10.2020r.

Drodzy Rodzice, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ...
Drodzy Rodzice, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Premier RP podjął decyzję, iż od dnia 26.10.2020r. uczniowie klas 4-8 będą realizować naukę w systemie zdalnym.

Lekcje i zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Lekcja trwa od 30 do 60 minut. Zaleca się aby lekcja zdalna nie trwała dłużej niż 30 minut z uwagi na higienę pracy przed komputerem. Nauczyciele będą zaznaczać w dzienniku frekwencję uczniów zgodnie ze stanem faktycznym ustalonym przez nauczyciela podczas lekcji na teamach.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów klas 4-8 odbywać się będą również w sposób zdalny w czasie określonym przez specjalistów. Informacje uczniom objętym pomocą psychologiczno - pedagogiczną przekażą specjaliści.

Uczniowie klas 1-3 będą pracować w systemie stacjonarnym. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywać się będą bez zmian.
Umieszczono: 23.10.2020 r., godz. 15.51