Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacje dotyczące organizacji Dyżuru wakacyjnego 2021

Informacje ...
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO 2021:

Przypominamy, że tegoroczny dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2021 r. będzie przebiegał na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Każde przedszkole będzie prowadziło dyżur wakacyjny tylko dla dzieci ze swojej placówki.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego oraz bezpośrednio w przedszkolu.

Zapisując dziecko w systemie elektronicznie rodzic wybiera terminy dyżuru placówki, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

Ze względów technicznych nie jest możliwe zablokowanie możliwości wyboru innej placówki.
Natomiast wybranie innego przedszkola niż macierzyste spowoduje, że Państwa dziecko, nie będzie brane pod uwagę przy przyjmowaniu na dyżur wakacyjny do tej placówki.

Rodzic wybierając placówkę inną niż macierzysta otrzymuje poniższą informację:
„Każde przedszkole prowadzi dyżur wakacyjny tylko dla dzieci ze swojej placówki. Jeśli na liście wybrano inne przedszkole, niż to do którego dziecko aktualnie uczęszcza, to takie przedszkole nie będzie brane pod uwagę podczas przyjęcia na dyżur.”

Prosimy o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej.
Umieszczono: 21.04.2021 r., godz. 16.00