Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w dniach 25.05-27.05.2021r.

Egzamin ósmoklasisty ...
Egzamin ósmoklasisty 25 – 27.05.2021r.

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce - będzie można ją zdjąć w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania. Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce.

Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy: telefonu, maskotek, …

Należy przynieść:
  • własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki także – linijkę),
  • butelkę wody (dla chętnych)

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Zbiórka uczniów o godzinie 8.15.

Uruchomienie różnych wejść do szkoły:
8a – wejście dolne - przez szatnię
8b – główne wejście do szkoły (górne) - oznaczone nr 1
8c – wejście przy sali gimnastycznej (parking) - oznaczone nr 2
8d – patio przy sali gimnastycznej - oznaczone nr 3
8e – patio przy sklepiku szkolnym - oznaczone nr 4
Po egzaminie uczniowie opuszczają szkołę tą samą drogą.
Umieszczono: 18.05.2021 r., godz. 07.55