Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko księgowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie.

Data: 26.10.2016 r., godz. 14.25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie nie został rozstrzygnięty, ze względu na niespełnienie przez kandydatów składających oferty wszystkich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.


Data umieszczenia: 26.10.2016r. godz. 14.25
Umieszczono: 26.10.2016 r., godz. 14.29