Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o naborze - nauczyciel przyrody

Data: 22.03.2017 r., godz. 11.30
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo

zatrudni

nauczyciela przyrody w wymiarze 1 etatu (na zastępstwo)


Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. nr 50 poz. 400 ze zm.)

Umowa zostanie zawarta na czas określony w roku szkolnym 2016/2017 do końca zajęć lekcyjnych.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego od dnia 22.03.2017r. osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail hanna.norkiewicz@sp7.legionowo.pl

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.
Umieszczono: 22.03.2017 r., godz. 11.31