Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ogłoszenie o naborze - nauczyciel religii

Data: 22.05.2020 r., godz. 11.45
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo zatrudni nauczyciela religii w wymiarze 1 etatu tj. 18 godzin tygodniowo.

Wymagania – przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1575)

Umowa zostanie zawarta w roku szkolnym 2020/2021 na czas określony z możliwością przedłużenia.

Kandydaci proszeni są o składanie CV i listu motywacyjnego osobiście w SP7 w Legionowie, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail arkadiusz.wydra@sp7.legionowo.pl.

W składanym CV prosimy zawrzeć informację o posiadanym stopniu awansu zawodowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wyżej wymienione stanowisko. Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.
Umieszczono: 22.05.2020 r., godz. 11.39