Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja o wyborze kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – referent

Data: 16.02.2022 r., godz. 10.45
Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze - Referent

Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120
Legionowo informuje, iż w wyniku dwuetapowej procedury naboru na
stanowisko urzędnicze - Referent w ZSP3 została wybrana Pani Olga Łomot, zamieszkała w Legionowie.

Uzasadnienie:

Kandydatka
spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem pracy, niezbędne
dla kandydata: formalne i w zakresie wykształcenia.
Kandydatka w
trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów
związanych z wymaganiami niezbędnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze.
Umieszczono: 16.02.2022 r., godz. 09.22