Jesteś tutaj:

Główna treść strony

RODO

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Administrator zastrzega jednak, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.Klauzula Informacyjna Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK