Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący: Mateusz Chmura 7c
Zastępca przewodniczącego: Karol Domański 6c
Członek zarządu: Julia Zień 6d
Członek zarządu: Anna Bogdan 5a
Członek zarządu: Jan Koryś 7b


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

Pani Iwona Gajda


Opiekunowie sekcji Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

1. Kulturalna - p. A. Fabiszewska, p. B. Grabarczyk, p. I. Grosicka, p. M. Woźniak, p. M. Stasiuk, p. M. Godlewska, N. Awksietijuk, p. J. Anaczkowski
2. Dekoratorska - p. B. Kapica, p. B. Syroka, p. M. Cieszkowska, p. K. Szczepankowska.
3. Ekologiczna - p. L. Kołakowska, p. B. Wiechowska, p. G. Matysiuk, p. E. Kosek, p. G. Kurek
4. Sportowa - p. C. Cydejko, p. J. Narewski, p. R. Sitek.
5. Promująca zdrowie - p. A. Ciok, p. E. Kosek, p. B. Piłatowicz, p. B. Poławska-Biczyk, p. M. Stasiuk.
6. Radiofoniczna - p. N. Awksietijuk, p. A. Kobryniak, p. A. Regulska, p. M. Kowalewska (radiowęzeł); p. C. Cedejko, p. Ł. Ładziński, p. P. Jereczek (nagłośnienie).
7. Organizacyjno-reprezentacyjna - p. M. Dąbrowska, p. R. Sitek, p. T. Pawlak-Dąbrowska.
8. Europejska - p. B. Wieremczuk, p. Ł. Ładziński, p. M. Dzwigalska.
9. Wolontariatu – p. M. Chałubek, p. J. Nyc, p. P. Konarzewski, p. R. Szymkiewicz, p. K. Cukier-Pietuch.
AKTUALNOŚCI – ROK SZKOLNY 2017/2018

APEL SU

W piątek, 12 stycznia odbył się apel Samorządu Uczniowskiego podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018 w oddziałach IV-VII.

Zarząd SU podsumował wyniki edukacyjne poszczególnych oddziałów.
W oddziałach IV-V najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 4d (4,77), wśród oddziałów VI-VII – klasa 7c ze średnią ocen 4,00.

Najwyższą frekwencję w oddziałach IV-VIII w I półroczu uzyskała klasa 5b.

Pani wicedyrektor Bogumiła Kozak wręczyła dyplomy i nagrody 13 uczniom, którzy w I półroczu wyróżnili się wzorową frekwencją.

Został również wręczony dyplom i słodka nagroda dla Punktualnej Klasy. W tym półroczu ten zaszczytny tytuł otrzymała klasa 5b, której uczniowie spóźnili się jedynie 8 razy.

Pani wicedyrektor wręczyła też dyplom i słodką nagrodę „Klasie na Medal”, którą w tym półroczu została 4d.

Słodycze zostały ufundowane rzez Radę Rodziców.

W związku z bardzo dużą liczbą spóźnień (ok.1000), z czego ¾ zebrali szósto- i siódmoklasiści, SU ogłosił konkurs dla klasy, która w poszczególnych miesiącach będzie najbardziej punktualna. W nagrodę otrzyma ona „Złotą Kartę”, która pozwoli uczniom wybrać jeden dzień w miesiącu bez odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek.

Ważnym punktem apelu było przypomnienie zasad bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku zimowego.Autor notatki: p. Iwona GajdaSPOTKANIA Z DYREKTOREM

Uczniowie uznali, że chcą mieć bardziej realny wpływ na decyzje podejmowane w szkole i dlatego zaproponowali panu dyrektorowi, Mariuszowi Borkowskiemu cykliczne spotkania, podczas których będą dzielić się spostrzeżeniami i propozycjami, jakie uczniowie wrzucają do skrzynki SU oraz zgłaszają podczas zebrań.

Spotkania okazały się bardzo owocne. Są już nawet pierwsze wymierne efekty. Udało się wynegocjować schodzenie uczniów do szafek podczas przerw, co było najbardziej palącym problemem omawianym na zebraniach SU. Proponowali to wcześniej rodzice, ale nie wymyślili żadnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo uczniów podczas schodzenia do szatni w czasie przerw. Uczniowie okazali się bardziej zdeterminowani i pomysłowi i zgłosili propozycję, żeby nauczyciele dyżurujący w szatni wpuszczali rotacyjnie po kilka osób, żeby nie dopuścić do przebywania w szatni jednocześnie kilkuset uczniów. Na początku schodzić można tylko na 3. przerwie, ale wszystko wskazuje na to, że uczniowie nie nadużywają tego przywileju, więc zgodnie z obietnicą pana dyrektora szafki będą dostępnie dla uczniów także podczas pozostałych przerw.

[[galeria;;312]]

Autor notatki: p. Iwona GajdaFESTIWAL DEMOKRACJI

W ramach programu CEO „Szkoła Demokracji” Zarząd SU wziął udział w internetowym festiwalu demokracji. Wspólnie z innymi szkołami z całej Polski wykonywaliśmy kolejno sześć zadań wyznaczonych przez koordynatorów programu. 19 grudnia od godziny 8.00 do 14.00 podczas przerw, a czasami w trakcie lekcji podejmowaliśmy kolejne wyzwania, a efekty naszej pracy zespołowej zamieszczaliśmy je na portalu społecznościowym.

Jednocześnie inspirowaliśmy się pomysłami innych zespołów, sami wypracowywaliśmy rozwiązania, które pomogą uczynić naszą szkołę bardziej demokratyczną i przyjazną uczniom. Flash mob i memy były dla nas czymś nowym , ale i z tym sobie poradziliśmy. Cały festiwal nauczył nas, jak integrować społeczność szkolną, wsłuchiwać się w ich opinie i tworzyć własne demokratyczne rozwiązania.Autor notatki: p. Iwona GajdaKONKURS NA NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH

Tuż przed świętami rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Samorząd Uczniowski na najdłuższy łańcuch choinkowy. Nie wszystkie klasy stanęły w szranki, ale te, które się na to zdecydowały, wykazały się prawdziwym zaangażowaniem. Okazało się, że był to świetny pomysł, który zaproponowali sami uczniowie i – jak stwierdzili nauczyciele – integrujący klasę.

Zmierzenie wszystkich łańcuchów zabrało zarządowi SU kilka godzin, ale w końcu udało się wyłonić zwycięzców. Wśród klas trzecich najdłuższy łańcuch przygotowała klasa 3g, a wśród klas IV-VII – klasa 7a (240m!!!), drugie miejsce zajęła 7b, a trzecie – 6c. Nagrodą były dyplomy i słodkości ufundowane przez Radę Rodziców.

Łańcuchami został ozdobiony korytarz na parterze. Pozostałe będą doskonałymi ozdobami na bal karnawałowy.Autor notatki: p. Iwona GajdaUCZNIOWIE KLASY 3G WYKONUJĄ ŁAŃCUCH NA CHOINKĘ

W piątek 15 grudnia uczniowie oddziału 3g w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, wykonywali łańcuch na choinkę. Staraliśmy się zrobić możliwie najdłuższy z najdłuższych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki szkolnego konkursu. Zabawa była wspaniała i wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.Autor notatki: p. Monika StasiukSTREFA WYMIANY MASKOTEK

Samorząd Uczniowski rozpoczął współpracę z Wolontariatem Legionowo. Pierwszym przejawem tej współpracy jest udział w akcji Strefa Wymiany Maskotek.

Sekcja wolontariatu i sekcja kulturalna SU zajęły się zbiórką maskotek na terenie naszej szkoły, zaś podczas finału akcji 3 grudnia w ratuszu miejskim uczniowie z zarządu SU dyżurowali na swoich stanowiskach, pomagając w zbiórce pieniędzy legionowskiemu wolontariatowi.

Kolejna odsłona strefy w czerwcu.Autor notatki: p. Iwona GajdaSTREFA WYMIANY MASKOTEK

Uczniowie naszej szkoły wspierają Wolontariat Legionowo. Sekcja kulturalna i sekcja wolontariatu Samorządu Uczniowskiego rozpoczęły właśnie zbiórkę maskotek i każdy może się włączyć do tej szlachetnej akcji. Zachęcamy!!!
Autor notatki: p. Iwona GajdaDYSKOTEKA DLA KLAS V-VII

W środę, 28 listopada klasa VIIc przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego zorganizowała dyskotekę dla oddziałów V-VII. Zabawa tym razem została połączona z kiermaszem ciast i napojów, przygotowanym przez uczniów i rodziców z klasy VIIc. Pieniądze zostaną jak zwykle przeznaczone na cel charytatywny – zapewniła pani Anna Puchała, wychowawczyni klasy.

Muzykę oczywiście zapewnili chłopcy z sekcji nagłośnieniowej SU, którzy stanęli na wysokości zadania i zebrali wcześniej od uczniów propozycje utworów, przy których będą się najlepiej bawić. Ponadto zorganizowali profesjonalne oświetlenie , bez którego dyskoteka wyglądałaby na pewno blado.Autor notatki: p. Iwona GajdaZMIANA REGULAMINU SU

Od października nasza placówka uczestniczy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji”. Samorząd Uczniowski – a właściwie zarząd SU – podejmuje działania mające zwiększyć wpływ uczniów na decyzje podejmowane w szkole i w sposób demokratyczny włączać się w proces decydowania o sprawach dotyczących bezpośrednio uczniów.

Realizujemy wybrane działania w siedmiu obszarach, a sprawozdania zamieszczamy na platformie CEO.

Udało nam się zmienić Regulamin SU, dostosowując go do aktualnego prawa oświatowego oraz do potrzeb samych uczniów. Wprowadziliśmy dość rewolucyjne zmiany zwłaszcza w ordynacji wyborczej, zgodnie z którą obecnie każdy z uczniów może kandydować do zarządu SU bez względu na ocenę zachowania. Uchwała wprowadzająca zmiany w Regulaminie SU została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę SU w dniu 22 listopada 2017r. Mamy nadzieję, że wybory będą teraz bardziej demokratyczne.Autor notatki: p. Iwona GajdaDYSKOTEKA KLAS CZWARTYCH

W poniedziałek, 9 października czwartoklasiści bawili się na dyskotece integracyjnej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Oprócz hulanek i swawoli uczniowie wzięli udział w serii konkurencji, w których musieli wykazać się znajomością szkoły, refleksem, poczuciem rytmu, talentami plastycznymi oraz przede wszystkim poczuciem humoru.

Wszystkie klasy otrzymały certyfikat potwierdzający przyjęcie ich w poczet klas starszych, ale słodką nagrodę wygrała 4a, która najlepiej poradziła sobie w konkursach.Autor notatki: p. Iwona Gajda