Jesteś tutaj:

Główna treść strony

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓWEgzamin ósmoklasisty 25 – 27.05.2021r.

Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce - będzie można ją zdjąć w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania. Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce.

Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy: telefonu, maskotek, …

Należy przynieść:
  • własne przybory piśmiennicze (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem, na egzamin z matematyki także – linijkę),
  • butelkę wody (dla chętnych)

Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Zbiórka uczniów o godzinie 8.15.

Uruchomienie różnych wejść do szkoły:
8a – wejście dolne - przez szatnię
8b – główne wejście do szkoły (górne) - oznaczone nr 1
8c – wejście przy sali gimnastycznej (parking) - oznaczone nr 2
8d – patio przy sali gimnastycznej - oznaczone nr 3
8e – patio przy sklepiku szkolnym - oznaczone nr 4
Po egzaminie uczniowie opuszczają szkołę tą samą drogą.Prezentacja Niepublicznego
Technikum Programistycznego Techni Schools


Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools, na temat możliwości oferowanych przez szkołę.

PREZENTACJAHARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ZAKŁADCE "EGZAMIN ÓSMOKLASISTY" NA STRONIE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. AKTUALIZACJA z 19 kwietnia 2021 r.Wirtualny dzień otwarty w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie

Dyrektor oraz cała społeczność Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie serdecznie zapraszają na Wirtualny Dzień Otwarty. Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. w godzinach 11:00 - 12:00

ULOTKA INFORMACYJNAPrezentacja warszawskich szkół kształcących w zawodach

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą warszawskich szkół kształcących w zawodach:

PREZENTACJA WARSZAWSKICH SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACHOferta edukacyjna Technikum  nr 24 w Zespole Szkół nr 26 ul. Urbanistów 3 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką zawierającą informacje na temat oferty edukacyjnej Technikum nr 24 w Zespole Szkół Nr 26 ul. Urbanistów 3 Warszawa.

Dni otwarte ONLINE odbędą się w dniach 25-03-2021 godz. 17.30 i 15-04-2021 o godz. 17.30.

ULOTKAPowiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego (informacja o dniu otwartym oraz kierunkach kształcenia)

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego (informacja o dniu otwartym oraz kierunkach kształcenia)

ULOTKA 1

ULOTKA 2

INFORMACJE - PROMOCJA SZKOŁY

Wytyczne CKE dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnegoTerminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022INFORMATORY ZAMIESZCZONE W ZAKŁADCE "EGZAMIN ÓSMOKLASISTY" NA STRONIE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ


Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019

Aneks do informatora z języka polskiego - 2021

Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019

Aneks do informatora z matematyki - 2021

Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019

Aneks do informatora z języka angielskiego - 2021
HARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ZAKŁADCE "EGZAMIN ÓSMOKLASISTY" NA STRONIE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ


Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe