Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Absolwent

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej jest wybór Absolwenta Roku. Ten zaszczytny tytuł może otrzymać uczeń kończący szkołę podstawową, który spełnia wymagania zgodne z regulaminem konkursu.

Po raz pierwszy w historii szkoły Rada Pedagogiczna wybrała Absolwenta Roku w roku szkolnym 1994/1995. Została nim uczennica klasy VIII a Marta Matysiuk.

REGULAMIN KONKURSU – ABSOLWENT ROKU

Najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie

§1
O nagrodę może ubiegać się uczeń klasy szóstej, który spełnia poniższe wymagania:

1.
Z przedmiotów obowiązkowych osiągnie średnią ocen końcoworocznych nie niższą niż 5,3.
2. W klasach IV-VI otrzymał świadectwa z wyróżnieniem i oceną wzorową za zachowanie.
3. Wyróżnia się kulturą osobistą w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
Ponadto:
- jest koleżeński i życzliwy wobec innych,
- nie spóźnia się, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
- jest wzorem do naśladowania pod względem nauki i zachowania.
4. Bierze udział w konkursach, zawodach sportowych (jest ich zwycięzcą).
5. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (Kluby Sportowe, Domy Kultury, itp.).
6. Czynnie uczestniczy w akcjach i konkursach związanych z patronem szkoły.
7. Uczestniczy w pracach na rzecz:
- klasy,
- szkoły,
- środowiska
co potwierdzi wychowawca klasy lub poświadczy inna kompetentna osoba.

§2
Najlepszy absolwent otrzymuje jako nagrodę z funduszu Rady Szkoły:
1. Statuetkę – symbol z wygrawerowaną tabliczką „ABSOLWENT ROKU …”
2. Wpis do Złotej Księgi.
3. Kandydata typuje wychowawca klasy szóstej.
Uzasadnione zgłoszenie należy składać do dyrektora szkoły na kilka dni przed Radą Pedagogiczną zatwierdzającą klasyfikację klas szóstych.
4. Komisja Konkursu w składzie:
- dyrektor szkoły,
- nauczyciele uczący kandydatów,
- nauczyciele – opiekunowie konkursów, w których uczestniczyli kandydaci przedstawiają kandydaturę na Radzie Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację celem jej zaopiniowania.
Nagrodę wręcza się na uroczystości zamykającej nauczanie ucznia w szkole podstawowej w obecności rodziców, uczniów i nauczycieli.
Potwierdzeniem wręczenia tej najwyższej w szkole nagrody będzie wpis do kroniki szkoły i do Złotej Księgi.NASI ABSOLWENCI:

ROK SZKOLNY IMIĘ I NAZWISKO KLASA
1. 1994/1995 Marta Matysiuk VIII a
2. 1995/1996 Ewa Bochen VIII b
3. 1996/1997 Karolina Kozłowska VIII d
4. 1997/1997 Katarzyna Mazurczak VIII b
5. 1998/1999 Izabela Kucharska VIII b
6. 1999/2000 Michał Wieczorek VIII a
7. 1999/2000 Przemysław Bondarowski VI d
8. 2000/2001 Michał Stojek VI b
9. 2001/2002 Katarzyna Figat VI c
10. 2002/2003 Tomasz Brylant VI b
11. 2003/2004 Karolina Rawska VI b
12. 2004/2005 Kalina Malesza VI e
13. 2005/2006 Julia Niedzielko VI e
14. 2006/2007 Marcin Kostrzewa VI d15. 2007/2008 Paweł Paczuski VI c16. 2008/2009 Adrian Sobolewski VI g17. 2009/2010 Eliza Podgórska VId18. 2010/2011 Jakub Małek VIa19. 2011/2012 Michał Bandurski VIg20. 2012/2013 Kamila Przyczynek VIe21. 2013/2014 Marta Chudorlińska VIb

22. 2014/2015 Mikołaj Roszczyk VIa23. 2018/2019 Agnieszka Golec VIIIb
24. 2019/2020 Julia Sitek VIIIb25. 2020/2021 Laura Bieroza VIIIa