Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ZGŁOSZENIA DO KLAS I

Zgłoszenia do klas I będą przyjmowane od 1 marca do 30 kwietnia 2021r.


Dokumenty należy składać w formie papierowej, bez możliwości potwierdzenia wpływu - w godzinach pracy szkoły (7:00-17:30).

(skrzynka do której można wrzucać w/w dokumenty znajduje się w przedsionku górnego wejścia do szkoły).

Forma składania dokumentacji podyktowana jest obowiązującym stanem pandemii.


ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLAS I

DRUK ZGŁOSZENIA DO KLAS PIERWSZYCH - dla kandydatów zamieszkałych w rejonie SP7 - (prawidłowo wypełniony i złożony do szkoły druk powinien zawierać wszystkie strony - w ilości 6)