Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ARCHIWUM - ROK SZKOLNY 2018/2019

Sprawozdanie z realizacji projektu międzynarodowego eTwinning
„Relationship between Poland and Spain”


Projekt dotyczy wymiany informacji na różne tematy kulturowe pomiędzy Hiszpanią i Polską z wykorzystaniem technologii informatycznej. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wymieniają maile między sobą oraz wykonują różne zadania.

Uczestnicy projektu:

  • 28 uczniów z oddziałów 5c, 5d, 5f, 7c, 8c wraz z nauczycielką języka angielskiego panią Mariolą Dzwigalską.
  • 27 uczniów ze szkoły Escola La Florida w Barcelonie, w Hiszpanii z nauczycielką Beatriz Escudero.

Działania podjęte w ramach projektu w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

Kwiecień 2019 r.

1.Zamieszczenie na platformie eTwinning filmów, na których uczniowie z Hiszpanii prezentują najważniejsze miejsca w swojej szkole oraz opowiadają o nich w języku angielskim.

2. Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie zamieścili komentarze wyrażające opinie dotyczące miejsc, które podobały im się najbardziej.

Maj 2019 r.

1.Zamieszczenie przez nauczycielkę ze szkoły w Hiszpanii na platformie eTwinning filmów, na których uczniowie prezentują najważniejsze miejsca w ich mieście.

2. Uczniowie naszej szkoły zamieścili komentarze, w których napisali, jakie miejsca podobały im się najbardziej i które chcieliby zwiedzić.

3. Uczniowie oddziału 7c oraz oddziałów piątych przygotowali teksty opisujące wybrane miejsca w naszej szkole.

4. Zamieszczenie na platformieTwinning filmów przedstawiających miejsca w naszej szkole.

FILM O SZKOLE

5. Zamieszczenie filmu nagranego przez uczniów oddziału 8c przedstawiającego najważniejsze miejsca w Legionowie.

FILM O LEGIONOWIE

6. Zamieszczenie tekstu zredagowanego przez uczniów oddziału 8c na temat naszego miasta oraz obchodów setnej rocznicy nadania nazwy Legionowo.

Hi Dear Friends!

Last weekend in our town has been organised a big meeting for citizens on the occasion of the anniversary of giving our city name ,,Legionowo". That's why we would like to show you our city, so that you would know why we like it so much. In our town there are about 55000 citizens. There is also big amount of blocks of flats. we have lots of beautiful places, for example a few parks with fountains or a big building named ,,Arena" where are four pitches on the outside and a big hall inside. We have also two swimming pools!

,,Seven" is a recreation and sport complex with a playground, pitches and a gym. We often go there to run on PE lessons. It's convenient, because this park is near our school. In Legionowo there often take place very various events and competitions.

Last year our school had 30 anniversary and at the beginning our parents were learning there. Now, we are learning here. In the future our children may attend there, who knows! Now there are about 1200 students and 100 teachers. Our school is big, so it's difficult to describe it in entirely, so we sent you a video with our school and city, too.


7. Uczniowie ze szkoły Escola La Florida zamieścili komentarze dotyczące miejsc, które najbardziej podobały im się w naszej szkole i w naszym mieście.

Czerwiec 2019 r.

W ramach projektu z Okazji Dnia Unii Europejskiej i promowania jedności europejskiej zaprezentowano materiały całorocznego projektu eTwinning uczniom oddziałów: 5c, 5d, 5f, 7c oraz 8c.

Autor notatki: p. Mariola DzwigalskaProjekt europejskiej współpracy szkół na platformie eTwinning

W II półroczu grupa uczniów z klas 5g i 5b rozpoczęła realizację projektu europejskiej współpracy szkół na platformie eTwinning.Uczniowie biorący udział w projekcie kontaktują się z uczniami partnerskiej szkoły w Turcji za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz piszą listy w języku angielskim, zgodnie z przyjętym harmonogramem (przedstawiamy się, opisujemy miejsce, w którym mieszkamy, prezentujemy nasze zainteresowania, poznajemy nasze kraje i ich kulturę). Wymiana listów jest ciekawym sposobem doskonalenia umiejętności językowych oraz okazją do nawiązania interesujących znajomości.
W pierwszym etapie działań uczestnicy projektu prezentowali swoje szkoły i kraje. Wykonywali ponadto wizytówki z imionami ułatwiające identyfikację par korespondencyjnych.


Zrobione przy pomocy aplikacji PadletW pierwszych listach wysłanych pomiędzy partnerskimi szkołami, uczniowie wymieniali podstawowe informacje na swój temat w języku angielskim, dołączając słowniczek wybranych pojęć w języku polskim i tureckim.
Pen friend - Poland &Turkey by Slidely SlideshowZ okazji świąt Wielkanocy uczniowie naszej szkoły wysłali okolicznościowe kartki z życzeniami, partnerzy z Turcji przesłali nam kartki z okazji obchodzonego w tym czasie w ich kraju Dnia Dziecka.

Przed nami jeszcze dwa etapy realizacji projektu, który promuje postawę otwartości, tolerancji oraz poszanowania różnorodności językowej i kulturowej.


Autor notatki: p. Beata WieremczukRealizacja projektu współpracy międzynarodowej eTwinning.

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 uczniowie oddziału 5g realizowali projekt europejskiej współpracy szkół na platformie eTwinning – Educational systems and schools around the world. W projekcie biorą udział nauczyciele i uczniowie klas 5 – 9 z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Turcji. Zgodnie z harmonogramem działań, w pierwszym etapie uczniowie poszczególnych szkół prezentowali siebie i swoje miasto oraz wykonali wizytówki uczestników projektu. Drugim zadaniem było wykonanie dowolnej pracy prezentującej szkołę – budynek szkoły, sale lekcyjne, korytarze, stołówkę, salę gimnastyczną, bibliotekę itp. Uczniowie oddziału 5g przygotowali prezentacje multimedialne oraz film prezentujący naszą szkołę. W kolejnych etapach uczestnicy projektu wymieniali się informacjami na temat zasad obowiązujących w szkole, systemu oceniania, planu lekcji, nauczanych przedmiotów itp. Przygotowywali prezentacje multimedialne, przeprowadzali ankiety klasowe na temat ulubionych przedmiotów, pisali teksty, umieszczali zdjęcia na platformie eTwinning.
Poniżej prezentujemy wybrane prace uczniów z klasy 5g oraz ich rówieśników z partnerskich szkół.

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

Sprawozdanie z realizacji projektu międzynarodowego eTwinning
„Relationship between Poland and Spain”Projekt dotyczy wymiany informacji na różne tematy kulturowe pomiędzy Hiszpanią i Polską z wykorzystaniem technologii informatycznej. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wymieniają maile między sobą oraz wykonują różne zadania.

Uczestnicy projektu:

  • 28 uczniów z oddziałów 5c, 5d, 5f, 7c, 8c wraz z nauczycielką języka angielskiego panią Mariolą Dzwigalską.
  • 27 uczniów ze szkoły Escola La Florida w Barcelonie, w Hiszpanii z nauczycielką Beatriz Escudero.

Działania podjęte w ramach projektu

Wrzesień 2018 r.

1.Nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską w Barcelonie.
2.Wymiana imion uczestników projektu i przydzielenie uczniom przyjaciół korespondencyjnych ze szkoły partnerskiej.
3. Kontakt mailowy opiekunów obu grup w celu ustalenia zadań do wykonania do końca stycznia 2019 r.

Październik 2018 r.

1.Zamieszczenie przez nauczycielkę ze szkoły w Barcelonie na platformie eTwinning: krótkiego opisu zwyczajów uczniów w Hiszpanii, zdjęcia grupy, filmu przedstawiającego taniec hiszpański w ich wykonaniu oraz filmu przedstawiającego prezentację grupy nagranej kamerą cyfrową.
2. Zamieszczenie na platformie eTwinning: zdjęcia grupy uczniów z naszej szkoły, filmu przedstawiającego prezentację uczestników projektu, opis obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Święta Zmarłych, a także odpowiedzi na pytania zadane przez uczniów ze szkoły w Barcelonie.

Film z naszą prezentacją

3. Wykonanie przez uczniów obu grup partnerskich dowolnymi technikami plastycznymi świątecznych kart bożonarodzeniowych przeznaczonych dla swoich przyjaciół korespondencyjnych. Zamieszczenie na kartach życzeń w języku polskim i angielskim.

4. Zredagowanie tekstu w języku angielskim o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

Listopad 2018 r.

1.Wysłanie kart oraz przygotowanego tekstu pocztą lotniczą do Barcelony.
2. Wymiana maili na platformie eTwinning pomiędzy członkami obu grup.

Grudzień 2018 r.

1.Zamieszczenie na platformie eTwinning filmu przedstawiającego piosenkę świąteczną wykonaną w języku angielskim przez uczniów naszej szkoły biorących udział w projekcie.

Film z nagraną przez naszą grupę piosenką świąteczną

2.Zamieszczenie przez nauczycielkę z Hiszpanii na platformie eTwinning zdjęcia przedstawiającego grupę partnerską z otrzymanymi od nas kartami bożonarodzeniowymi oraz filmu z nagraną piosenką świąteczną w wykonaniu uczniów ze szkoły w Barcelonie.

Styczeń 2019 r.

1.Otrzymanie paczki zawierającej karty bożonarodzeniowe wraz z życzeniami wykonane przez uczniów ze szkoły partnerskiej.
2. Zamieszczenie na platformie eTwinning zdjęcia w plenerze zimowym przedstawiającego uczniów naszej szkoły z otrzymanymi z Hiszpanii kartami świątecznymi.Autor notatki: p. Mariola Dzwigalska