Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ROK SZKOLNY 2018/2019

Informacje na temat całorocznej działalności szkoły na rzecz programu Szkoła Promująca Zdrowie w roku szkolnym 2018/2019:
KONKURS LITERACKI DLA KLAS II-III PT. „ZDROWIE UKRYTE W LITERATURZE”

9 maja 2019r.
Zespół Promocji Zdrowia we współpracy z Biblioteką Szkolną zorganizował w naszej szkole konkurs literacki dla klas II-III pt. „Zdrowie ukryte w literaturze”.

Aby wziąć w nim udział należało przeczytać wiersze: „Pomidor”, „Na straganie”, „Entliczek Pentliczek”, „Żaba”, „Katar”, „Brudas” oraz przeczytać książkę „Kukuryku na ręczniku”. Zadania nie należały do łatwych, ale nasi dzielni uczniowie znakomicie sobie z nimi poradzili.

W konkursie zwyciężyli:

I MIEJSCE – Hanna Jesionek kl. 2e
II MIEJSCE – Maja Grześkowicz kl. 2g oraz Patrycja Czarnecka kl. 2e
III MIEJSCE – Oliwia Oporska kl. 2a

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim tym, którzy odważyli się podjąć to wyzwanie.

Autorzy notatki: p. Monika Stasiuk, p. Urszula Hasiec

HAŁASOWI STOP!

Zgodnie z planem działań Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie świetlicy szkolnej pod opieką pani Anny Turowskiej wykonali plakaty na temat „Hałasowi STOP”. Celem działań było uświadomienie dzieciom szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.Autor notatki: p. Anna TurowskaŚWIATOWY DZIEŃ WODY I ZDROWIA

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia w dniach 1-5 kwietnia uczniowie na lekcjach przyrody i wychowania do życia w rodzinie wzięli udział w zajęciach „Zdrowie dla wszystkich”. Poruszane były tematy higieny osobistej oraz uzależnień i zdrowego odżywiania.

Uczniowie klasy 5c włączyli się również w obchody Światowego Dnia Wody. Wykonali prace plastyczne, w których przedstawili funkcje wody oraz zasady oszczędzania wody.

Obchody tych dni mają na celu podnoszenie świadomości uczniów na temat znaczenia wody dla człowieka oraz dbania o zdrowie każdego dnia.Autor notatki: p. B. NiziołekUCZNIOWIE BADAJĄ WŁAŚCIWOŚCI WODY

7 marca w oddziale 1d wspólnie pracowaliśmy na sukces!
Podczas pracy w grupach badaliśmy właściwości wody - największego skarbu na Ziemi.
Poznaliśmy sposoby na oszczędzanie wody oraz jej obieg w przyrodzie. Dowiedzieliśmy się, że najzdrowiej jest gasić pragnienie wodą.

Podczas zajęć poznawaliśmy cenne aspekty zdrowia: fizycznego (picie wody), psychicznego (wspólna praca) i ekologicznego (dbanie o zasoby wody na Ziemi).
Autor notatki: p. Monika StasiukSPOTKANIE DLA UCZENNIC „MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI”

W dniu 28 lutego uczennice klas szóstych wzięły udział w zajęciach „Między nami kobietkami”. Podczas zajęć poruszono tematykę zmian zachodzących w okresie dojrzewania w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym. Była to dla uczennic cenna lekcja czyli „Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam .... - powtórka z dojrzewania”.Autor notatki: p. Beata NiziołekDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019 – „DZIAŁAJMY RAZEM” W ODDZIALE 4C

Uczniowie z oddziału 4c wzięli udział w zajęciach w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu w dniu 18 lutego 2019 r. Zajęcia miały na celu zwrócić uwagę uczniów na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Wspólnie przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. Nie zapomnieliśmy również o wskazaniu pozytywnej roli Internetu w edukacji uczniów.Autor notatki: p. Beata NiziołekTYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniach 11-15 lutego Biblioteka Szkolna wraz z Zespołem Promocji Zdrowia organizowała obchody Tygodnia Bezpiecznego Internetu. Działania profilaktyczne na terenie „Siódemki” w tym zakresie podejmowane są przez cały rok, gdyż zdrowie psychiczne i profilaktyka uzależnień, w tym uzależnienie od Internetu oraz zjawisko cyberprzemocy to zagadnienia szczególnie ważne.

Podczas spotkań uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci oraz zagrożenia wynikające z nieumiejętnego poruszania się w niej. Zajęcia były prowadzone w oparciu o scenariusze udostępnione na stronie www.dzieciwsieci.pl

W trakcie zajęć uczniowie tworzyli plakaty i hasła propagujące bezpieczeństwo w sieci, które zostały umieszczone na gazetce ściennej zawierające najważniejsze porady i przestrogi dla Internautów.Autor notatki: p. Urszula Hasiec
Zdjęcia z zajęć: p. Monika StasiukSP7 - SZKOŁA POSIADAJĄCA KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEW 2008r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej w Legionowie rozpoczęto działania mające na celu tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie. Zgodnie z koncepcją programu, Szkoła Promująca Zdrowie jest placówką, w której systematycznie i planowo tworzy się środowisko, które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji społecznych uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Tworzenie takiego środowiska odbywa się poprzez integrację wszystkich obszarów życia szkoły: uczniów, pracowników, rodziców, środowisko lokalne w ramach tzw. 4 Standardów Szkoły Promującej Zdrowie:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej
w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

W szkole został powołany szkolny koordynator programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, Zespół ds. Promocji Zdrowia oraz Sekcja Promująca Zdrowie Samorządu Uczniowskiego. Systematyczne i wspólne działania w zakresie zdrowia doprowadziły do nadania szkole Wojewódzkiego Certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” w 2014r. Przez kolejne trzy lata szkoła kontynuowała zaplanowane działania zdrowotne. W czerwcu 2018r. odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć szkoły, a przede wszystkim wyników przeprowadzonych ankiet w ramach poszczególnych standardów. Badania zostały przeprowadzone w każdym z obszarów środowiska szkolnego. Ich analiza pozwoliła na wskazanie problemów priorytetowych, wymagających dalszych działań i opracowanie planu działań w tym zakresie. Po otrzymaniu akceptacji Wojewódzkiego Koordynatora „Szkoły Promującej Zdrowie” szkole został nadany Krajowy Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Korzyścią uczestnictwa w programie oprócz pogłębiania świadomości na temat zdrowia jest tworzenie przyjaznego klimatu w szkole, gdzie wszyscy są ważni i niezbędni do realizacji działań przyjętych przez szkołę. W zakresie prowadzonych działań nasza placówka współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta (np. organizacja warsztatów kulinarnych czy powiatowego konkursu „Zdrowie w bajce”), a także jest inicjatorem innych działań sprzyjających tworzeniu przyjaznego środowiska, szczególnie z zakresie zdrowia psychicznego (np. działalność chóru szkolnego, warsztaty plastyczne dla nauczycieli, oddziałowe wycieczki integracyjne, turniej „Siódemka na szóstkę”). Od roku szkolnego 2017/2018 działania szkoły skupione są wokół problemu priorytetowego jakim jest hałas. Regularnie organizowane są szkolne dni ciszy, utworzono także „Kącik Ciszy”. Nasza placówka także dzieli się „dobrymi praktykami” z innymi placówkami (udział w konferencjach w Warszawie: „Zagrożenia zdrowia we współczesnym świecie” zorganizowanej przez WCIES oraz „Edukacja dla zdrowia” zorganizowana przez ORE, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Krajowego Inspektora Sanitarnego).

Działania w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” na stałe wpisały się w życie naszej placówki. W roku szkolnym 2021/2022 szkoła na pewno wystąpi o przedłużenie ważności certyfikatu krajowego, który przyznawany jest na 5 lat.

Autor notatki: p. Mariusz BorkowskiEVENT EKOLOGICZNY W RAMACH AKCJI 100 DRZEW Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 października 2018 r. w naszej szkole odbył się event ekologiczny w ramach akcji 100 drzew z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: p. Piotr Zadrożny – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, p. Janusz Klejment – Przewodniczący Rady Miasta Legionowo, p. Irena Bogucka – Prezes KZB w Legionowie, p. Agata Zaklika i p. Adam Aksamit – Radni Miasta Legionowo, p. Agnieszka Barzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców SP 7 oraz Dyrektor Szkoły p. Mariusz Borkowski i p. Beata Sitak – Wicedyrektor szkoły, a także nauczyciele z legionowskich szkół.

Dyrektor Szkoły Pan Mariusz Borkowski przywitał wszystkich, zapraszając gości do aktywnego udziału w warsztatach ekologicznych.
Co roku dziesiątego października obchodzimy Święto Drzewa - międzynarodową akcję sadzenia drzew, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wzbogacenie nauki konkretnymi działaniami, takimi jak sadzenie i ochrona drzew, które pomagają zmniejszać skutki zmian klimatu na Ziemi. W tym szczególnym dniu pokazaliśmy jak dbać o środowisko przyrodnicze. Podczas uroczystości odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów i przybyłych gości pt. „Znamy drzewa”, które poprowadziła p. Beata Niziołek – nauczyciel biologii i przyrody w naszej szkole. Podczas warsztatów każdy z uczestników przypomniał sobie różne gatunki drzew. Po warsztatach nadszedł czas na sadzenie drzew. Przygotowane sadzonki drzew, będą pamiątką obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Całą uroczystość uświetniły występy uczniów z klasy 1d, 4c i 6d. Na zakończenie nastąpiła degustacja soku brzozowego i owoców.

Naszą proekologiczną postawę pokazujmy w każdym naszym codziennym działaniu.

Chrońmy nasze środowisko.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w evencie ekologicznym.Autor notatki: p. Beata Niziołek