Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PROJEKT EKO-SZKOŁA

JESTEŚMY EKO-SZKOŁĄ

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała tytuł EKO-SZKOŁY 2021. W ramach Ogólnopolskiego projektu przez cały rok szkolny Uczniowie wraz z Nauczycielami wykonywali różne działania ekologiczne, m. in.: akcja ekologiczna, wydarzenie o tematyce ekologicznej, szkolny konkurs z zakresu ekologii, gazetki i warsztaty z zakresu ochrony środowiska, lekcję w terenie, ulotkę z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody, krótki filmik edukacyjny z zakresu ochrony ekologii oraz scenariusz zajęć ekologicznych. Projekt ogólnopolski powstał w celu stworzenia sieci placówek, które ze sobą współpracują, dzieląc się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Z przeprowadzonych całorocznych działań koordynator projektu p. Beata Niziołek opracowała prezentację multimedialną, film ekologiczny i scenariusz zajęć ekologicznych.

OGROMNE GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT.

CERTYFIKAT

PREZENTACJA

FILM

Autor notatki: p. Beata NiziołekWYNIKI Z OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EKO-SZKOŁA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Legionowie został laureatem Ogólnopolskiego Projektu EKO-Szkoła. Ogromne podziękowania dla nauczycieli i uczniów, którzy aktywnie zaangażowali się w działania w ramach projektu.

https://wakelet.com/wake/mkaLbgjJ9szzDx39oMWzH

Autor notatki: p. Beata NiziołekPOMAGAMY ZAPYLACZOM I SIEJEMY ROŚLI - DZIAŁANIA EKOLOGICZNE NASZYCH UCZNIÓW

W maju uczniowie z oddziałów 5-7 zasiali w doniczkach, w ogródkach wybrane przez siebie rośliny. Akcja promowała proste działania ekologiczne, zakładając ekologiczne miejsca, sadząc rośliny przyjazne zapylaczom. Zaangażowanie i aktywność uczniów w zadanie jest niewątpliwie inspiracją dla innych. Zachęcamy wszystkich do zakładania miejsc ekologicznych w ogrodach, na działkach czy na balkonach. To nasze kolejne działanie w ramach ogólnopolskiego projektu Eko-Szkoła.Autor notatki: Beata NiziołekLAS WOKÓŁ NAS

Na przełomie marca i kwietnia dwie uczennice z oddziału 5a wykonały mini projekt lasy pt. „Las wokół nas”. W ten sposób przybliżyły nam faunę i florę lasu.Autor notatki: p. B. NiziołekŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Uczniowie oddziału 5a, 6a, 6b, 6c i 6g w ramach obchodów Światowego Dnia Wody na lekcji biologii w dniach 22.03-25.03.2021 r. wykonali wspaniałe prace plastyczne i przestrzenne oraz nagrali filmiki o oszczędzaniu wody. Głównym celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami wody na świecie oraz uświadomienie ludziom prawidłowej gospodarki wodnej na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Uczniowie poznali jakie jest zużyci wody i w jaki sposób możemy ją oszczędzać. W ramach zajęć uczniowie wykonali:

- modele zbiorników na deszczówkę;

- plakaty „Sprzątanie brzegów rzeki”;

- filmiki o oszczędzaniu wody.

Również uczniowie na kole biologicznym dla oddziałów 7 poznali bioróżnorodność biologiczną oraz zanieczyszczenia (przyczyny, źródła i skutki) Morza Bałtyckiego.Autor notatki: p. Beata Niziołek„MINI ZOO BEZKRĘGOWCÓW”

W marcu chętni uczniowie z oddziałów 6a, 6b, 6c i 6g w ramach lekcji biologii wykonali swoje „Mini ZOO bezkręgowców”. Uczniowie mieli wybrać kilka gatunków z bezkręgowców i ukazać ich środowisko życia. W ten sposób uczniowie powtórzyli zdobytą wiedzę o bezkręgowcach. Prace są wspaniałe, oto niektóre z nich.Autor notatki: p. Beata NiziołekWARSZTATY EKOLOGICZNE W ODDZIALE 6E

Uczniowie z oddziału 6e wraz z wychowawcą p. Pauliną wykonali zadanie z ogólnopolskiego projektu EKO-SZKOŁA w dniu 1 X 2020 r. Zajęcia odbyły się w ramach godziny wychowawczej, w trakcie której przeprowadzono warsztaty ekologiczne na temat: ,,Czy twój dom jest ekologiczny? Jak segregować odpady? Wykorzystanie surowców wtórnych”. Lekcja rozpoczęła się od pogadanki na temat ochrony środowiska, a także jak powinniśmy o nie dbać. Uczniowie zastanawiały się, dlaczego tak ważne jest niezaśmiecanie i segregowanie śmieci. Oprócz tego zastanawiały się, czy same dbają o swoje otoczenie. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację, na której krok po kroku omówiono zasady segregacji odpadów, a także czym jest recykling. Na podstawie uzyskanej wiedzy szóstoklasiści mieli za zadanie stworzyć ulotki bądź zakładki do książek dotyczące segregacji śmieci i dbania o środowisko.Autorzy notatki: p. Paulina Szwaczkiewicz, p. Beata NiziołekMOJA EKOTORBA NA CODZIENNE ZAKUPY

Nasi uczniowie wykonali kolejne zadanie w ramach Ogólnopolskiego Projektu „EKO-SZKOŁA”. Tym razem uczniowie z oddziałów 6a,b,c,g oraz wszystkich oddziałów 7 w czasie nauki zdalnej w ramach lekcji biologii mieli za zadanie wykonać swoją ekotorbę na codzienne zakupy. Celem zadania było propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby wielokrotnego użytku. Uczniowie rozwijali swoją kreatywność i dolności manualne. Na zaprojektowanych ekotorbach znalazły się również hasła zachęcające do ekologicznego stylu życia.

Uszyte ekotorby wielokrotnego użytku Uczniowie wykorzystają w życiu codziennym, zmniejszając przy tym zużycie plastikowych toreb.Autor notatki: p. Beata NiziołekAKCJA - SEGREGACJA ODPADÓW

Uczniowie z oddziału 6c w dniach 2.10 i 6.10 wzięli udział w warsztatach ekologicznych pt. „Segreguj z nami wszystkie odpady”. Na godzinie wychowawczej i biologii poznali zasady segregacji odpadów - plastik, szkło, metal, papier, bioodpady.

Przypomnieliśmy sobie zasadę 4R czyli redukuję, używam powtórnie, przetwarzam, odzyskuję.

Pamiętajmy wszyscy o segregacji, w ten sposób dbamy o naszą planetę.

Zachęcamy wszystkich do segregacji odpadów w domu i w szkole w myśl zasady – Już kolory wszyscy znamy, segregację zaczynamy.Autor notatki: Beata NiziołekSPRZĄTANIE ŚWIATANasza świetlica pod kierunkiem pani Beaty Nazorek i pani Katarzyny Żukowskiej wzięła udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Najpierw część teoretyczna, później zabawy tematyczne, a następnie dzieci wraz z paniami wyszły sprzątać najbliższą okolicę szkoły. „Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.Autorzy notatki: p. Beata Nazorek, p. Katarzyna Żukowska