Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Specjaliści

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

* Pedagog szkolny p. Kamila Norkiewicz - oddziały I-IV
* Pedagog szkolny p. Małgorzata Marszałek - oddziały V-VII oraz oddział przedszkolny "0"a
* Psycholog szkolny p. Dominik Próchniak
* Logopeda - p. Urszula Barszczewska
* Terapeuta Pedagogiczny - p. Lucyna Szymańska - oddziały I-III, oddział przedszkolny


Grafik dyżurów pedagogów szkolnych w II półroczu roku szkolnego 2017/2018
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W naszej szkole logopeda podczas zajęć logopedycznych zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem jej wad i zaburzeń, a także doskonaleniem mowy. Pracuje z dziećmi, które mają dyslalię (wadliwie wymawiają głoski s, sz, ś, r, k, g, t, d i inne), które się jąkają, mają zaburzenia głosu, niedosłuch, u których mowa rozwija się wolniej. Zajmuje się także uczniami, którzy dysponują bardzo małym zasobem słów, popełniają różne błędy językowe, nie potrafią ułożyć poprawnego zdania, dokonać opisu, opowiedzieć zdarzenia czy historyjki obrazkowej, mają problem z rozmową z rówieśnikami i dorosłymi.

Wszystkie te dzieci uzyskują wsparcie na zajęciach logopedycznych. Terapia odbywa się raz w tygodniu, przeważnie w grupach 2-, 3- i 4-osobowych.


Godziny pracy logopedy w I półroczu roku szkolnego 2017/2018
Prowadzący zajęcia: p. Urszula Barszczewska

Poniedziałek - 8.55 - 15.30
Wtorek - 8.55 - 14.35
Środa - 8.55 - 14.35
Czwartek - 8.55 - 14.35
Piątek - 8.55 - 14.35
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zwane również terapią pedagogiczną) to forma pomocy dziecku w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zachowaniu. Usprawnianie nieprawidłowo rozwijających się funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania.Godziny pracy terapeuty pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 - dotyczy oddziału przedszkolnego oraz oddziałów I-III
Prowadzący: p. Lucyna Szymańska

Poniedziałek - 8.00 - 14.35
Wtorek - 8.00 - 13.40
Środa - 8.55 - 13.40
Czwartek - 8.00 - 14.35
Piątek - 8.00 - 12.35
INFORMACJE DLA RODZICÓW:BEZPIECZNA SZKOŁA

Artykuł - Rozwój mowy dziecka a gotowość szkolna

Zaproszenie na coaching rodzicielski - oferta spotkań dla rodziców

Informacja o bezpłatnych konsultacjach psychologicznych realizowanych dla mieszkańców powiatu legionowskiego