Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Żywienie

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

UWAGA: Intendent Szkoły Podstawowej Nr 7 informuje, że założony został adres e-mail, za pośrednictwem którego można odwoływać obiady:

odwolaniaobiadow@sp7.legionowo.pl

W treści należy podać imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza uczeń oraz daty, w których dziecko nie będzie korzystało z obiadu.


UWAGA: Proszę aby dzieci przychodząc na obiad posiadały kartę magnetyczną, która uprawnia do zjedzenia posiłku.

W przypadku zgubienia karty należy pisemnie wystąpić o wystawienie duplikatu, który zostanie wydany po dokonaniu formalności i uiszczeniu opłaty.OPŁATY ZA OBIADY W CZERWCU 2018R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

04.06 - 13.30 - 17.00
05.06 - 13.30 - 17.00
06.06 - 13.30 - 17.00
07.06 - 08.00 - 10.00
08.06 - 08.00 - 10.00dodatkowy termin opłat za obiady w czerwcu:

12.06.2018r. - 08.00 - 09.00 oraz 13.00 - 14.00 (w kasie)

">Jednocześnie intendent zwraca się z prośbą o pilne wpłaty i szybką deklarację o wypisie dziecka z obiadów w miesiącu czerwcu.


Liczba dni posiłkowych: 14
Abonament - obiad pełny - 49,00 zł
Abonament zupy - 5,60 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych dniach i godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.JADŁOSPIS NA DNI OD 14 CZERWCA DO 21 CZERWCA


OPŁATY ZA OBIADY WRZEŚNIU 2017R.

Rozpoczęcie wydawania posiłków – 11 września 2017r.


Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

05.09 - 13.30 - 17.00
06.09 - 13.30 - 17.00
07.09 - 07.30 - 09.30
08.09 - 07.30 - 09.30


Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych godzinach i dniach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.

Liczba dni posiłkowych: 15
Abonament - obiad pełny - 52,50 zł
Abonament zupy - 6,00 złOPŁATY ZA OBIADY PAŹDZIERNIKU 2017R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

25.09 - 13.30 - 17.00
26.09 - 13.30 - 17.00
27.09 - 13.30 - 17.00
28.09 - 07.30 - 09.30
29.09 - 07.30 - 09.30


Liczba dni posiłkowych: 22
Abonament - obiad pełny - 77,00 zł
Abonament zupy - 8,80 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych godzinach i dniach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.OPŁATY ZA OBIADY LISTOPADZIE 2017R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

23.10 - 13.30 - 17.00
24.10 - 13.30 - 17.00
26.10 - 13.30 - 17.00
30.10 - 07.30 - 09.30
31.10 - 07.30 - 09.30

dodatkowy termin opłat za obiady w listopadzie:

03.11 - 10.00 - 11.00 oraz 13.00 - 14.00 (w kasie)


Liczba dni posiłkowych: 21
Abonament - obiad pełny - 73,50 zł
Abonament zupy - 8,40 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych godzinach i dniach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.OPŁATY ZA OBIADY GRUDNIU 2017R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

27.11 - 13.30 - 17.00
28.11 - 13.30 - 17.00
29.11 - 13.30 - 17.00
30.11 - 07.30 - 09.30
01.12 - 07.30 - 09.30


dodatkowy termin opłat za obiady w grudniu:

05.12 - 10.00 - 11.00 oraz 13.00 - 14.00 (w kasie)Liczba dni posiłkowych: 16
Abonament - obiad pełny - 56,00 zł
Abonament zupy - 6,40 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych dniach i godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.OPŁATY ZA OBIADY W STYCZNIU 2018R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

02.01 - 13.30 - 17.00
03.01 - 13.30 - 17.00
04.01 - 07.30 - 09.30
05.01 - 07.30 - 09.30

dodatkowy termin opłat za obiady w styczniu:

09.01.2018r. w godz. 10.00 - 11.00 i 13.00 - 14.00Liczba dni posiłkowych: 12
Abonament - obiad pełny - 42,00 zł
Abonament zupy - 4,80 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych dniach i godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.
OPŁATY ZA OBIADY W LUTYM 2018R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

29.01 - 13.30 - 17.00
30.01 - 13.30 - 17.00
31.01 - 13.30 - 17.00
01.02 - 08.00 - 10.00
02.02 - 08.00 - 10.00


dodatkowy termin opłat za obiady w lutym:

07.02.2018r. w godz. 9.00 - 10.00 i 13.00 - 14.00 (w kasie)


Liczba dni posiłkowych: 20
Abonament - obiad pełny - 70,00 zł
Abonament zupy - 8,00 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych dniach i godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.
OPŁATY ZA OBIADY W MARCU 2018R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

26.02 - 13.30 - 17.00
28.02 - 13.30 - 17.00
01.03 - 08.00 - 10.00
02.03 - 08.00 - 10.00
05.03 - 08.00 - 10.00


dodatkowy termin opłat za obiady w marcu:

07.03.2018r. w godz. 9.00 - 10.00 i 13.00 - 14.00 (w kasie)


Liczba dni posiłkowych: 22
Abonament - obiad pełny - 77,00 zł
Abonament zupy - 8,80 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych dniach i godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.
OPŁATY ZA OBIADY W KWIETNIU 2018R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

04.04 - 13.30 - 17.00
05.04 - 13.30 - 17.00
06.04 - 08.00 - 10.00
09.04 - 08.00 - 10.00
10.04 - 08.00 - 10.00


dodatkowy termin opłat za obiady w kwietniu:

12.04.2018r. - 08.00 - 09.00 oraz 13.00 - 14.00 (w kasie)Liczba dni posiłkowych: 19
Abonament - obiad pełny - 66,50 zł
Abonament zupy - 7,60 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych dniach i godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.OPŁATY ZA OBIADY W MAJU 2018R.

Opłaty należy wnosić gotówką w kasie w dni:

23.04 - 13.30 - 17.00
24.04 - 13.30 - 17.00
25.04 - 13.30 - 17.00
26.04 - 08.00 - 10.00
27.04 - 08.00 - 10.00


dodatkowy termin opłat za obiady w maju:

07.05.2018r. - 08.00 - 09.00 oraz 13.00 - 14.00 (w kasie)Liczba dni posiłkowych: 18
Abonament - obiad pełny - 63,00 zł
Abonament zupy - 7,20 zł

Prośba o dokonywanie wpłat w wyżej wymienionym terminie w określonych dniach i godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy intendent wykonuje inne czynności na kuchni.
REGULAMIN STOŁÓWKI