Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Współpraca międzynarodowa

Projekt europejskiej współpracy szkół na platformie eTwinning

W II półroczu grupa uczniów z klas 5g i 5b rozpoczęła realizację projektu europejskiej współpracy szkół na platformie eTwinning.Uczniowie biorący udział w projekcie kontaktują się z uczniami partnerskiej szkoły w Turcji za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz piszą listy w języku angielskim, zgodnie z przyjętym harmonogramem (przedstawiamy się, opisujemy miejsce, w którym mieszkamy, prezentujemy nasze zainteresowania, poznajemy nasze kraje i ich kulturę). Wymiana listów jest ciekawym sposobem doskonalenia umiejętności językowych oraz okazją do nawiązania interesujących znajomości.
W pierwszym etapie działań uczestnicy projektu prezentowali swoje szkoły i kraje. Wykonywali ponadto wizytówki z imionami ułatwiające identyfikację par korespondencyjnych.


Zrobione przy pomocy aplikacji PadletW pierwszych listach wysłanych pomiędzy partnerskimi szkołami, uczniowie wymieniali podstawowe informacje na swój temat w języku angielskim, dołączając słowniczek wybranych pojęć w języku polskim i tureckim.
Pen friend - Poland &Turkey by Slidely SlideshowZ okazji świąt Wielkanocy uczniowie naszej szkoły wysłali okolicznościowe kartki z życzeniami, partnerzy z Turcji przesłali nam kartki z okazji obchodzonego w tym czasie w ich kraju Dnia Dziecka.

Przed nami jeszcze dwa etapy realizacji projektu, który promuje postawę otwartości, tolerancji oraz poszanowania różnorodności językowej i kulturowej.


Autor notatki: p. Beata WieremczukRealizacja projektu współpracy międzynarodowej eTwinning.

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 uczniowie oddziału 5g realizowali projekt europejskiej współpracy szkół na platformie eTwinning – Educational systems and schools around the world. W projekcie biorą udział nauczyciele i uczniowie klas 5 – 9 z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Turcji. Zgodnie z harmonogramem działań, w pierwszym etapie uczniowie poszczególnych szkół prezentowali siebie i swoje miasto oraz wykonali wizytówki uczestników projektu. Drugim zadaniem było wykonanie dowolnej pracy prezentującej szkołę – budynek szkoły, sale lekcyjne, korytarze, stołówkę, salę gimnastyczną, bibliotekę itp. Uczniowie oddziału 5g przygotowali prezentacje multimedialne oraz film prezentujący naszą szkołę. W kolejnych etapach uczestnicy projektu wymieniali się informacjami na temat zasad obowiązujących w szkole, systemu oceniania, planu lekcji, nauczanych przedmiotów itp. Przygotowywali prezentacje multimedialne, przeprowadzali ankiety klasowe na temat ulubionych przedmiotów, pisali teksty, umieszczali zdjęcia na platformie eTwinning.
Poniżej prezentujemy wybrane prace uczniów z klasy 5g oraz ich rówieśników z partnerskich szkół.

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

Sprawozdanie z realizacji projektu międzynarodowego eTwinning
„Relationship between Poland and Spain”Projekt dotyczy wymiany informacji na różne tematy kulturowe pomiędzy Hiszpanią i Polską z wykorzystaniem technologii informatycznej. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wymieniają maile między sobą oraz wykonują różne zadania.

Uczestnicy projektu:

  • 28 uczniów z oddziałów 5c, 5d, 5f, 7c, 8c wraz z nauczycielką języka angielskiego panią Mariolą Dzwigalską.
  • 27 uczniów ze szkoły Escola La Florida w Barcelonie, w Hiszpanii z nauczycielką Beatriz Escudero.

Działania podjęte w ramach projektu

Wrzesień 2018 r.

1.Nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską w Barcelonie.
2.Wymiana imion uczestników projektu i przydzielenie uczniom przyjaciół korespondencyjnych ze szkoły partnerskiej.
3. Kontakt mailowy opiekunów obu grup w celu ustalenia zadań do wykonania do końca stycznia 2019 r.

Październik 2018 r.

1.Zamieszczenie przez nauczycielkę ze szkoły w Barcelonie na platformie eTwinning: krótkiego opisu zwyczajów uczniów w Hiszpanii, zdjęcia grupy, filmu przedstawiającego taniec hiszpański w ich wykonaniu oraz filmu przedstawiającego prezentację grupy nagranej kamerą cyfrową.
2. Zamieszczenie na platformie eTwinning: zdjęcia grupy uczniów z naszej szkoły, filmu przedstawiającego prezentację uczestników projektu, opis obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Święta Zmarłych, a także odpowiedzi na pytania zadane przez uczniów ze szkoły w Barcelonie.

Film z naszą prezentacją

3. Wykonanie przez uczniów obu grup partnerskich dowolnymi technikami plastycznymi świątecznych kart bożonarodzeniowych przeznaczonych dla swoich przyjaciół korespondencyjnych. Zamieszczenie na kartach życzeń w języku polskim i angielskim.

4. Zredagowanie tekstu w języku angielskim o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

Listopad 2018 r.

1.Wysłanie kart oraz przygotowanego tekstu pocztą lotniczą do Barcelony.
2. Wymiana maili na platformie eTwinning pomiędzy członkami obu grup.

Grudzień 2018 r.

1.Zamieszczenie na platformie eTwinning filmu przedstawiającego piosenkę świąteczną wykonaną w języku angielskim przez uczniów naszej szkoły biorących udział w projekcie.

Film z nagraną przez naszą grupę piosenką świąteczną

2.Zamieszczenie przez nauczycielkę z Hiszpanii na platformie eTwinning zdjęcia przedstawiającego grupę partnerską z otrzymanymi od nas kartami bożonarodzeniowymi oraz filmu z nagraną piosenką świąteczną w wykonaniu uczniów ze szkoły w Barcelonie.

Styczeń 2019 r.

1.Otrzymanie paczki zawierającej karty bożonarodzeniowe wraz z życzeniami wykonane przez uczniów ze szkoły partnerskiej.
2. Zamieszczenie na platformie eTwinning zdjęcia w plenerze zimowym przedstawiającego uczniów naszej szkoły z otrzymanymi z Hiszpanii kartami świątecznymi.Autor notatki: p. Mariola Dzwigalska