Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Harmonogram dnia

HARMONOGRAM DNIA


Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej
7:00 – 8:00
• przychodzenie dzieci do świetlicy
• rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
• zabawy swobodne wg zainteresowań i potrzeb dzieci
7:50 – 8:00
• wyjście dzieci z I zmiany na zajęcia lekcyjne
8:00 – 8:20
• śniadanie
• pogadanki z cyklu „Wiem co jem”
8:20 – 9:00
• nauka własna, pomoc nauczyciela w odrabianiu prac domowych
• spotkania z książeczką
• ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu
9:00 – 10:00
blok zajęć tematycznych
• zabawy ruchowe na ożywienie
• improwizacje ruchowe przy muzyce
• zajęcia tematyczne wg tygodniowego programu pracy
10:00 – 11:00
• zabawy ruchowe w sali zabaw „Radosna Szkoła”
• zabawy na powietrzu
• spacery, wycieczki
10:50 – 13:00
• zabiegi higieniczne
• obiad
11:30 – 13:00
• zmiana grup, czynności organizacyjno-porządkowe
• zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
13:00-14:00
• spacery, wycieczki
• zabawy relaksacyjne
• zabawy rekreacyjno-ruchowe na placu zabaw lub w sali zabaw „Radosna Szkoła”
• rozmowy w kręgu
• zabawy ruchowe przy muzyce
14:00 – 15:00
blok zajęć tematycznych
• zabawy ruchowe na ożywienie
• improwizacje ruchowe przy muzyce
• zajęcia tematyczne wg tygodniowego programu pracy
15:00-15:30
• zabawy swobodne wg zainteresowań i potrzeb dzieci
15:30 – 16:30
• nauka własna, pomoc nauczyciela w odrabianiu prac domowych
• spotkania z książeczką
• ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu
16:30 – 17:00
• rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
• rozchodzenie się dzieci do domów
• prace porządkowe
Ramowy plan zajęć podlega modyfikacjom zgodnie z potrzebami i aktywnością dzieci.


Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej dla oddziałów przedszkolnych

7:00 – 8:30
• przychodzenie dzieci do świetlicy
• rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
• zabawy swobodne wg zainteresowań i potrzeb dzieci
• spotkania z książeczką

13:30/ 14:00 – 14:30
• zabawy relaksacyjne
• zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
• zabawy rekreacyjno-ruchowe w sali zabaw „Radosna Szkoła”
• gry i zabawy integracyjne
• zabawy ruchowe przy muzyce

14:30 – 15:00
blok zajęć tematycznych
• zajęcia tematyczne wg tygodniowego programu pracy

15:00 – 16:00
• zabawy rekreacyjno-ruchowe na placu zabaw
• spacery
• zabawy rekreacyjno-ruchowe w sali zabaw „Radosna Szkoła”

16:00 – 16:30
• spotkania z książeczką
• rozmowy w kręgu
• zabawy ruchowe przy muzyce
• gry i zabawy integracyjne
• zabawy swobodne wg zainteresowań i potrzeb dzieci

16:30 – 17:00
• rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
• rozchodzenie się dzieci do domów
• prace porządkowe

Ramowy plan zajęć podlega modyfikacjom zgodnie z potrzebami i aktywnością dzieci.