Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 ...
W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do oddziałów I-III i IV-VII zostaną udostępnione bezpłatnie. Zakupu dokona szkoła ze środków dotacji celowej.

Podręczniki do wychowania przedszkolnego oraz religii (przedmiot nieobowiązkowy) nie będą mogły być zakupione ze środków dotacji celowej. W tym przypadku koszty zakupu ponosi rodzic.

Oddziały przedszkolne
1. Pakiet „Elementarz sześciolatka”, wydawnictwo Nowa Era
Autorzy: S.Doroszuk, J.Hermanowska, J.Gawryszewska
2. Religia: „Kocham dobrego Boga”, wyd. Jedność, Kielce


Religia
Oddziały I
„W imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego” (cz.1 i 2), Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Autorzy: A. Frączek, R. Szewczyk

Oddziały II
„A oto Ja jestem z wami” (cz.1 i 2), Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Autorzy: A. Frączek, R. Szewczyk

Oddziały III
„Kto spożywa moje Ciało, ma życie”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Autorzy: A. Frączek, R. Szewczyk

Oddziały IV
„Jestem Chrześcijaninem”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Red. Ks. M. Czyżewski

Oddziały V
„Wierzę w jednego Boga”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Red. Ks. M.Czyżewski

Oddziały VI
„Wierzę w święty Kościół powszechny”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Red. Ks. M. Czyżewski

Oddziały VII
„Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze”, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Autor: ks.P. Tomasik
Umieszczono: 05.07.2017 r., godz. 17.15