Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:
p. Agnieszka Barzycka

Zastępca Przewodniczącego:
p. Kinga Kerpert

Sekretarz:
p. Tamara Regimowicz

Członkowie Prezydium:
p. Julita Chomik

p. Beata Dymkowska

Komisja Rewizyjna:
p. Krzysztof Stępniewski
p. Joanna Wesołowska
p. Aleksandra Omiecińska

Przedstawicielami poszczególnych Oddziałów są:
Klasa "0" - p. Tamara Regimowicz
Klasy "1" - p. Justyna Pisarzewska
Klasy "2" - p. Dorota Kawka
Klasy "3" - p. Kinga Kerpert
Klasy "4" - p. Sylwia Szczepaniak - Łakus
Klasy "5" - p. Krzysztof Stepniewski
Klasy "6" - p. Julita Chomik
Klasy "7" - p. Beata Dymkowska


Nowy e-mail Rady Rodziców: sp7radarodzicow@wp.pl


INFORMACJE:

Informacja dotycząca zebrania Rady Rodziców

19 września 2018r. w środę o godzinie 18:00 odbędzie się Zebranie Rady Rodziców w Stołówce szkolnej. Zapraszamy Przedstawicieli klas.

Informacja o dokonywaniu wpłat:

Drodzy Państwo poniżej informacje dotyczące płatności na Radę Rodziców.

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w administracji szkoły pok. nr 2 (wpłaty zbiorcze za klasę) lub bezpośrednio na konto bankowe (wpłaty zbiorcze za klasę oraz wpłaty indywidualnie):

BANK PEKAO S.A. 10 1240 6087 1111 0010 5131 5813

Przy wpłacie na RR prosimy podać w treści przelewu:
wpłata zbiorcza za klasę i ilość dzieci np. wpłata na RR za 28 dzieci z 2B za I semestr.
wpłata indywidualna - klasa i imię oraz nazwisko dziecka - np. Adam Nowak 2C I semestr
Podobnie jak w roku ubiegłym składka za semestr to 30 zł a za rok 60 zł
Klasa która dokona wpłaty za I semestr do końca grudnia 2017 roku a za II semestr do końca maja 2018 roku ( wymagane jest 75 % całej należności) otrzyma zwrot 15% wpłaty.