Jesteś tutaj:

Główna treść strony

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2017/2018 - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY "0"

Rekrutacja do obowiązkowych oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie wyłącznie w systemie elektronicznym.

Rejestracja będzie możliwa od 28 marca 2017r. od godz. 12.00 do 10 kwietnia 2017r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziałach "0" należy składać w sposób tradycyjny w sekretariacie szkoły w dniach od 20.03.2017r. do 27.03.2017r.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pisemne poświadczenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego "0"

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka