Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Certyfikaty, dyplomy, wyróżnienia, podziękowania

CERTYFIKATY

KRAJOWY CERTYFIKAT - SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI


CERTYFIKAT


CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

JESTEŚMY „SZKOŁĄ DEMOKRACJI”

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Certyfikat Lidera Innowacji Edukacji za udział w roku szkolnym 2012/2013 w największym innowacyjnym projekcie edukacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE”

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W X-TEJ EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

CERTYFIKATŚNIADANIE DAJE MOC - CERTYFIKAT DLA SZKOŁY
REALIZOWALIŚMY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY "ORTOGRAFFITI"
CERTYFIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI DLA SP7

W minionym roku szkolnym obecna klasa 3e pod opieką wychowawczyni p. Katarzyny Świrskiej realizowała podczas zajęć szkolnych metodę Ortograffiti.ORTOGRAFFITI z Bratkiem to innowacyjny model postępowania terapeutycznego autorstwa Małgorzaty Rożyńskiej i Izabeli Mańkowskiej, który integruje działania nauczyciela, ucznia i rodzica w jeden spójny system. Metoda ta skutecznie pomaga dzieciom pokonać trudności w czytaniu i pisaniu w każdym wieku i na każdym etapie edukacyjnym.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła kolejny raz zdobyła certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację w/w programu.

CERTYFIKATCERTYFIKAT ZA UDZIAŁ W KAMPANII "JA CZYTAM"

JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!!


JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ DLA SZEŚCIOLATKA!!!

JESTEŚMY SZKOŁĄ PEŁNĄ ENERGII!!!

JESTEŚMY SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW!!!List gratulacyjny Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall


DYPLOMY


DYPLOM ZA UDZIAŁ W XIX EDYCJI AKCJI GÓRA GROSZA

DYPLOMDYPLOM ZA ZAJĘCIA I MIEJSCA W XIX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM SEKRETY STAREGO PAŁACU

DYPLOMDYPLOM ZA ZAJĘCIE V MIEJSCA W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE W MAZOWIECKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DYPLOM UZNANIA dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie za zaangażowanie i czynny udział w XII edycji „Konkursu – zbiórka makulatury”
DYPLOM za zajęcia III miejsca w konkursie ekologicznym „RADY NA ODPADY” 2016
DYPLOM dla dyrektora szkoły p. Mariusza Borkowskiego za ukończenie programu Szkoła z Klasą 2.0 i wspieranie Zespołu 2.0 w roku szkolnym 2014/2015
BRALIŚMY UDZIAŁ W PROGRAMIE CHARYTATYWNO-EKOLOGICZNYM "ZAKRĘTKI.INFO - POMAGAMY NIE TYLKO PRZYRODZIE ..."

BRALIŚMY UDZIAŁ W TRZYNASTEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EKOLOGICZNEJ "KOMPUTERY ZA TONERY"

UKOŃCZYLIŚMY TRZECIĄ EDYCJĘ PROGRAMU "NAUCZYCIELSKA AKADEMIA INTERNETOWA"
PODZIĘKOWANIA


PODZIĘKOWANIE OD OSK MODEL

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIE OD HUFCA ZHP LEGIONOWO ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ „LEGIONOWO
SZYJE MASECZKI”


PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI POLA NADZIEI

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIE ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLAKOMBATANTÓW ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGÓW

PODZIĘKOWANIAPodziękowania od Stowarzyszenia "Wspólnymi Siłami" za zorganizowanie zbiórki na rzecz podopiecznych Domu Samotnych Matek z Dziećmi

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE za udział delegacji z pocztem sztandarowym w uroczystości otwarcia Skweru im płk. Romana Kłoczkowskiego dowódcy I Rejonu VII Obwodu „Obroża” AK

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ ORAZ UMOŻLIWIENIE NAUCZYCIELOM ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH W RAMACH MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Podziękowanie dla dyrektora szkoły p. Mariusza Borkowskiego od Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Legionowie i Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie za udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 25-lecia szkoły
ZAŚWIADCZENIA


ZAŚWIADCZENIE O ZORGANIZOWANIU LOKALNYCH OBCHODÓW DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

ZAŚWIADCZENIE


LISTY GRATULACYJNE


LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI ZAJĘCIA PRZEZ MIASTO LEGIONOWO VIII MIEJSCA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MIEJSCA EDUKACYJNYCH SZANS

LIST GRATULACYJNY