Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Świetlica

OGŁOSZENIE - ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o pobranie i wydrukowanie ze strony internetowej szkoły http://www.sp7.legionowo.pl/ zakładka ŚWIETLICA i w aktualnościach

  • WNIOSEK ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2022/2023 (wyłącznie druk dwustronny!)
  • Upoważnień do odbioru dziecka (w zależności od potrzeb załącznik nr 1,2,3) – upoważnienia wymagają podpisu osób odbierających.
Druki wniosków i upoważnień można również pobrać od dnia 29 sierpnia w godzinach pracy szkoły przy wejściu głównym do szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i procedurami obowiązującymi w świetlicy oraz organizacją pracy świetlicy szkolnej związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa znajdujących się na http://www.sp7.legionowo.pl/ zakładka ŚWIETLICA

Rodzice lub opiekunowie prawni składają uzupełnione wnioski i upoważnienia w dniu 1 września 2022r. w godz. 8.30-11.30 wyłącznie nauczycielom świetlicy, oczekującym na Państwa na patio szkolnym (tylne wejście do szkoły od strony placu zabaw) i weryfikującym poprawność wypełnienia dokumentów.

Informujemy również, że zebranie informacyjne rodziców dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej odbędzie się dn. 13.09.2022r.(wtorek) o godz.17.30 w świetlicy.
DOKUMENTY:

Regulamin świetlicy

Procedury obowiązujące w świetlicy SP7

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 1 do Wniosku zapisu dziecka do świetlicy

Załącznik nr 2 do Wniosku zapisu dziecka do świetlicy

Załącznik nr 3 do Wniosku zapisu dziecka do świetlicy


Aktualności – rok szkolny 2022/2023