Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 313

Przewodnicząca Rady Rodziców:
p. Barbara Szymaniak

Zastępca Przewodniczącego:
p. Tadeusz Stasiuk

Sekretarz:
p. Katarzyna Sumiło

Skarbnik:
p. Izabella Wacławska

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca:
p. Emilia Bińczyk

Członkowie:
p. Justyna Pisarzewska
p. Maja Wrzesińska - Czubak

 

Nowy e-mail Rady Rodziców: radarodzicowsp7.legionowo@gmail.com

 

Informacja o dokonywaniu wpłat:

Drodzy Państwo poniżej informacje dotyczące płatności na Radę Rodziców.

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe (wpłaty zbiorcze za klasę oraz wpłaty indywidualnie):

BANK PEKAO S.A. 10 1240 6087 1111 0010 5131 5813

Przy wpłacie na RR prosimy podać w treści przelewu:
wpłata zbiorcza za klasę i ilość dzieci np. wpłata na RR za 28 dzieci z 2B za I semestr.
wpłata indywidualna - klasa i imię oraz nazwisko dziecka - np. Adam Nowak 2C I semestr
Podobnie jak w roku ubiegłym składka za semestr to 40 zł a za rok 80 zł

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną

Regulamin Rady Rodziców z 14.03.2013r.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Klasowych

Instrukcja obsługi finansów i dokumentów Rady Rodziców