Samorząd Uczniowski

Liczba odwiedzających: 227

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Pani Iwona Gajda

Opiekunowie sekcji Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

1.Kulturalna- p. A. Puchała, p. A. Suska, p. M. Chojnowska, p. K. Jakubowska
2.Ekologiczna- p. L. Kołakowska, p. B. Kapica, p. K. Dębski, p. K. Kraszewska, p. B. Niziołek
3.Sportowa- p. W. Jastrzębska, p. M. Galej, p. K. Kowalska.
4.Promująca zdrowie- p. K. Dębski, p. K. Kraszewska, p. B. Niziołek, p. B. Hałaczek
5.Radiofoniczna (nagłośnienie)- p. C. Cydejko, p. Ł. Ładziński, p. P. Jereczek, p. K. Dębski.
6.Organizacyjno-reprezentacyjna- p. M. Dąbrowska, p. T. Pawlak-Dąbrowska (uroczystości szkolne), p. R. Golenia, p. M. Galej, p. W. Idzik, p. K. Dębski (uroczystości pozaszkolne)
7.Europejska- p. G. Kozan, p. I. Ślesik, p. M. Dzwigalska, p. W. Paczkowska
8. Wolontariatu – p. M. Pecko, p. W. Idzik, p. D. Ziółkowska, ks. M. Stachera, ks. T. Smoliński.

 

W I półroczu 2023/2024 samorząd uczniowski wspólnie z sekcją promującą zdrowie przeprowadził konkurs „Czysta Klasa” , którego celem było zwrócenie uwagi uczniów na porządek w salach lekcyjnych. Przedstawiciele SU raz w tygodniu kontrolowali czystość w salach lekcyjnych, ułożenie plecaków, ład na ławkach, przyznając punkty w każdej z kategorii.

Po podliczeniu wszystkich punktów wyłoniono zwycięzców. W oddziałach 4-8 „Czystą Klasą” została 6c, natomiast w oddziałach 1-3 aż cztery klasy pierwsze uzyskały najwyższą ocenę: 1a, 1b, 1c, 1d.

Uczniowie otrzymali nagrody podczas apelu SU podsumowującego I półrocze.

Z uwagi na wyraźną poprawę porządku w salach lekcyjnych konkurs będzie kontynuowany w II półroczu.

Czysta klasa
Czysta klasa, foto nr 1, Czysta klasa, foto nr 2, Czysta klasa, foto nr 3, Czysta klasa, foto nr 4, Czysta klasa, foto nr 5,

5 października po dwutygodniowej kampanii wyborczej odbyły się wybory do Zarządu SU.

W głosowaniu wzięło udział 545 uczniów oddziałów III-VIII. Oddano 9 głosów nieważnych. Do komisji wyborczej zgłoszonych zostało 14 kandydatów. Najwięcej głosów otrzymali i do Zarządu SU na rok szkolny 2023/2024 zostali przyjęci:

Wiktor Mariański 220 głosów - przewodniczący

Aleksander Andruszka 215 głosów – zastępca przewodniczącego

Hanna Witkowska 149 głosów – członek Zarządu SU

Michalina Butkiewicz 122 głosy – członek Zarządu SU

 

Wraz z wyborami do Zarządu SU odbyły się też wybory na Rzecznika Praw Ucznia. Spośród 4 kandydatek uczniowie wybrali 

PANIĄ ELŻBIETĘ PIECHNAT – nauczyciela matematyki.

Gratulujemy !!!

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Wybory do Samorządu Uczniowskiego, foto nr 1, Wybory do Samorządu Uczniowskiego, foto nr 2, Wybory do Samorządu Uczniowskiego, foto nr 3, Wybory do Samorządu Uczniowskiego, foto nr 4, Wybory do Samorządu Uczniowskiego, foto nr 5,