Stołówka

Liczba odwiedzających: 1167

OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Informacja ogólna

Uwaga: Ulega zmianie konto bankowe, na które dokonuje się płatności za żywienie. Aktualny nr konta to:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3
Ul. Królowej Jadwigi 7
05-120 Legionowo
Santander Bank
nr konta: 39 1090 1841 0000 0001 4675 1055

 


Informacje o odwołaniach obiadów należy kierować na adres e-mail: odwolaniaobiadow@sp7.legionowo.pl

Karta zgłoszenia na obiady

Zgoda na dokonanie zwrotu na KONTO BANKOWE

JHadłospis 19.02-23.02.2024.1.jpg (146 KB)