Specjaliści

Liczba odwiedzających: 270

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024: 

* Pedagog szkolny - p. Małgorzata Marszałek - oddziały II-IV
* Pedagog szkolny - p. Kamila Norkiewicz - oddziały I, VIII oraz oddział przedszkolny "0"
* Psycholog szkolny -  p. Marzena Raj - oddziały V-VII
* Psycholog szkolny -  p. Joanna Liszkiewicz
* Logopeda - p. Beata Podgajna
* Terapeuta Pedagogiczny - p. Lucyna Szymańska - oddziały I-III, oddział przedszkolny
* Terapeuta Pedagogiczny - p. Ewa Sadecka - oddziały IV-VIII
* Terapeuta SI - p. Monika Woźniak


GRAFIK DYŻURÓW PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W 1 PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W naszej szkole logopeda podczas zajęć logopedycznych zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem jej wad i zaburzeń, a także doskonaleniem mowy. Pracuje z dziećmi, które mają dyslalię (wadliwie wymawiają głoski s, sz, ś, r, k, g, t, d i inne), które się jąkają, mają zaburzenia głosu, niedosłuch, u których mowa rozwija się wolniej. Zajmuje się także uczniami, którzy dysponują bardzo małym zasobem słów, popełniają różne błędy językowe, nie potrafią ułożyć poprawnego zdania, dokonać opisu, opowiedzieć zdarzenia czy historyjki obrazkowej, mają problem z rozmową z rówieśnikami i dorosłymi.

Wszystkie te dzieci uzyskują wsparcie na zajęciach logopedycznych. Terapia odbywa się raz w tygodniu, przeważnie w grupach 2-, 3- i 4-osobowych.


Godziny pracy logopedy w I półroczu roku szkolnego 2023/2024
Prowadzący zajęcia: p. Beata Podgajna

Poniedziałek - 08.00 – 15.40
Wtorek - 08.00 - 15.30
Środa - 08.55 - 12.35
Czwartek - 08.00 - 13.40
Piątek - 08.00 - 12.35

 


ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (zwane również terapią pedagogiczną) to forma pomocy dziecku w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zachowaniu. Usprawnianie nieprawidłowo rozwijających się funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania.

 

Godziny pracy terapeuty pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 - dotyczy oddziału przedszkolnego oraz oddziałów I-IV
Prowadzący: p. Lucyna Szymańska

Poniedziałek - 08.00 - 13.40
Wtorek - 07.55 - 13.40
Środa - 08.00 - 13.40 
Czwartek - 10.45 - 12.25 
Piątek - 09.50 - 12.35 

 

Godziny pracy terapeuty pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 - dotyczy oddziałów V-VIII
Prowadzący: p. Ewa Sadecka

Poniedziałek -  08.00 - 10.40
Wtorek - 12.55 - 15.30
Środa -  08.00 - 08.50; 10.45 - 11.45; 12.55 - 15.30
Czwartek -  08.00 - 10.00; 10.35 - 15.30
Piątek -  09.50 - 12.40; 13.40 - 15.30

 

ZAJĘCIA TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Godziny pracy terapeuty SI w I półroczu roku szkolnego 2023/2024
Prowadzący: p. Monika Woźniak

Poniedziałek -  08.55 - 15.30
Wtorek - 07.55 - 14.35
Środa -  08.00 - 13.40
Czwartek -  08.55 - 14.35
Piątek -  08.40 - 09.40