Dyrekcja i nauczyciele

Liczba odwiedzających: 653

Dyrektor:

mgr Mariusz Borkowski


Wicedyrektorzy:

mgr Ewa Kaczorek
mgr Agata Trzeciak
mgr Bogumiła Kozak
mgr Maria Asman