Ważne daty

Liczba odwiedzających: 271

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY:

Dyrektorzy:

1.09.1986. – 31.10.1994 p. Nina Kretowicz
01.11.1994 – 07.02.1995 p.o. dyrektora szkoły p. Halina Starosta
08.02.1995 – 07.02.1999 p. Elwira Wojda
08.02.1999 – 31.08.2008 p. Zuzanna Podgórna
01.09.2008 - 31.08.2014 p. Małgorzata Marszałek
1.09.2014 - obecnie p. Mariusz Borkowski


01.09.1986 – otwarcie szkoły

 

21.05.1987 – pierwsze wybory Samorządu Uczniowskiego

 

07.09.1987 – oddanie do użytku stołówki szkolnej i radiowęzła

 

10.10.1988 – wizyta uczniów i nauczycieli z Kościana, zaprzyjaźnionej szkoły

 

13.06.1990 – wizyta profesora Henryka Samsonowicza, Ministra Edukacji Narodowej (spotkanie z nauczycielami na temat reformy oświaty)

 

27.10.1990 – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

 

styczeń 1991 – powołanie Fundacji „Pomoc Szkole Podstawowej nr7”, której celem było wsparcie finansowe budowy basenu dla szkoły

 

20.04.1994 – Sejmik Ekologiczny w szkole

 

02.05.1994 – uroczyste nadanie szkole imienia VII Obwodu „OBROŻA” Armii Krajowej. Obecni m.in. Minister Edukacji Aleksander Łuczak, Prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Aleksander Tyszkiewicz

 

21.06.1995 – pierwszy wybór Absolwenta Szkoły

 

21.09.1996 – otwarcie boiska szkolnego

 

20.06.1996 – pierwszy wybór Sportowców Roku

 

10.10.1996 – uroczyste obchody 10-lecia Szkoły Podstawowej nr 7

 

01.09.1999 – wdrożenie założeń reformy systemu oświaty, szkoła otrzymuje status 6 – letniej szkoły podstawowej

 

styczeń 2000 – wymiana przestarzałej bazy informatycznej (Macintosh na IBM PC), rozpoczęcie sukcesywnego wyposażania szkoły w sprzęt komputerowy, rozpoczęcie komputerowej ewidencji zbiorów bibliotecznych

 

10.10.2003 – Szkoła otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”

 

lata 2003 – 2005 – zmiana wizerunku szkoły

Wymiana okien w całym budynku – 2003
Odnowienie pomieszczeń szkoły – 2004
Likwidacja fundamentów basenu – 2004
Nowa elewacja całego budynku – 2004
Ogrodzenie terenu szkoły – 2005
Odnowienie podłogi w sali gimnastycznej i szatni – 2005
Wykonanie nowych gablot i ściany poświęconej patronowi i nowej ekspozycji tablicy z imieniem szkoły – 2005

 


17.11.2005 – nowa sala komputerowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

17.08.2006 - odbiór sprzętu wraz z oprogramowaniem do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowanego ze środków EFS:

4 komputery wraz z monitorami, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe - skaner, drukarka i kopiarka,
multimedialna encyklopedia powszechna dla szkoły podstawowej, multimedialne słowniki: języka polskiego, wyrazów obcych, poprawnej polszczyzny, ortograficzny, Atlas Świata PWN edycja 2005, Powszechna encyklopedia PWN edycja 2005, oprogramowanie zabezpieczające przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane – Cenzor

 


22. 09. 2006 - uroczyste obchody 20 - lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK

9.30 Msza Święta w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, z udziałem pocztów sztandarowych

11.00 - 13.00 Jubileuszowe spotkanie w szkole : część oficjalna i artystyczna

13.00 - 13.30 Zwiedzanie szkoły oraz okolicznościowych wystaw

13.30 Poczęstunek w szkolnej stołówce

 

23.09.2006 - drugi dzień obchodów 20 - lecia "Siódemki"

9.00 - 14.00 część rozrywkowa : turniej szachowy, biegi sztafetowe, występy artystyczne uczniów, pokazy sportowe, występ zespołu „Szachraj”, konkurs plastyczny - kredą na asfalcie, pt „Najbardziej w mojej szkole lubię...”

 

10.11.2007 - sesja popularnonaukowa „Generał Władysław Anders i jego żołnierze”

 

23.10.2008 - Szkoła otrzymała odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”

 

listopad 2008 - uroczyste otwarcie terenu przyszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 7.

Na terenie przyszkolnym znajdują się obecnie następujące obiekty:

dwutorowa bieżnia na 60 m,
skocznia w dal,
plac przed szkołą z dwoma koszami do koszykówki młodzieżowej,
kącik zabaw dla dzieci z klas I-III i oddziałów przedszkolnych


kwiecień 2009 - uroczyste obchody 15-lecia nadania szkole imienia VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej.

 

01.06.2009 - pani Agnieszka Rydzewska otrzymała tytuł „Wychowawca Roku” w kategorii szkół podstawowych

 

01.06.2009 - szkoła została Kandydatem do Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

10.12.2009 - posadzono „Dąb Katyński” - drzewo poświęcone pamięci podpułkownika Wincentego Kraczkiewicza

 

2009/2010 - komputeryzacja katalogów bibliotecznych

 

25.02.2010 - otwarcie szkolnego miejsca zabaw wyposażonego w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła”

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: p. Ligia Krajewska Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, p. Aldona Lodzińska Kierownik Oddziału Programów Rządowych i Zamówień Publicznych w Wydziale Informacji i Programów Rządowych Kuratorium Oświaty w Warszawie, p. Roman Smogorzewski Prezydent Miasta Legionowo, p. Piotr Zadrożny Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, p. Elżbieta Kiełbasińska Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urząd Miasta Legionowo, p. Anna Łasińska Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM Legionowo, p. Wiesława Gorzelana – Gałązka główny specjalista Wydziału Edukacji i Sportu UM Legionowo oraz członkowie Grupy Wymiany Doświadczeń działającej w ramach Związku Miast Polskich przebywający w Legionowie na zaproszenie Prezydenta Miasta Legionowo.

 

12.05.2010 - klasa 2d otrzymała specjalne wyróżnienie grupowe w trakcie finału XVII STOŁECZNEJ EDYCJI SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”, który odbył się w Warszawie. Mali wolontariusze pracowali pod kierunkiem wychowawcy p. Barbary Syroki.

 

01.06.2010 - pani Agnieszka Rydzewska otrzymała tytuł „Wychowawca Roku” w kategorii szkół podstawowych

 

lipiec / sierpień 2010 - odbyła się kompleksowa wymiana oświetlenia, remont instalacji przeciwpożarowej, kompleksowy remont sal świetlicy szkolnej oraz świetlicy profilaktycznej.

 

czerwiec 2011 - szkoła otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”

 

14.07.2011 - szkoła została włączona do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

19.08.2011r. - Zakończenie remontu wszystkich łazienek uczniowskich wraz z wymianą pionów wodno - kanalizacyjnych na I i II piętrze szkoły. Łazienki są dostosowane do potrzeb dzieci 5 i 6 letnich.

 

27.09.2011r. - uroczyste obchody Jubileuszu 25 - lecia Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK

 

lipiec / sierpień 2012 - wykonano remont łazienek oraz rozbieralni uczniowskich na bloku sportowym.

 

03.09.2012r. - szkoła przystąpiła do realizacji PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE" (projekt w roku szkolnym 2012/2013 realizuje klasa 1a, w roku szkolnym 2013/2014 - klasa 2a)

 

21.03.2013r. - uroczyste otwarcie placu zabaw utworzonego dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta Legionowo oraz Rządowemu Programowi „Radosna Szkoła”.

 

rok szkolny 2012/2013 - szkoła uzyskała certyfikat oraz miano szkoły eksperckiej w ramach programu "Szkoła z Klasą 2.0" Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkoła od trzech lat corocznie uczestniczy w programie.

 

lipiec / sierpień 2013r. - wykonano remont szatni uczniowskich.

 

10.10.2013r. - Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Marszałek otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Legionowo Pana Romana Smogorzewskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo Pana Janusza Klejmenta wyróżnienie „Lider twórczego zarządzania 2013”.

 

18.10.2013r. - odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć szkoły w zakresie tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie z udziałem Pani Ewy Gawendy - Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie, Pana Piotra Zadrożny - Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo, Pani Anety Augustyn - pracownika sekcji Higieny Żywienia i Żywności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie, Pani Wioletty Gabrysiak - przedstawiciela Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli legionowskich placówek oświatowych.

 

30.04.2014r. - uroczystość 20-lecia nadania szkole imienia VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej.

 

18.12. 2014r. - Koncert Bożonarodzeniowy oraz wystawa prac plastycznych uczniów w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

18.05.2015r. – Julia Moczulska zdobyła I miejsce w Samorządowym Konkursie Nastolatków Ośmiu Wspaniałych (kategoria „Ósemeczki”).

 

3.06.2015r. – koncert uczniów i nauczycieli w Ratuszu „Na ludową nutę”.

 

18.06.2015r. – Szkoła zdobyła I miejsce w konkursie ekologicznym „Rady na odpady”.

 

17.12.2015r. – Koncert Bożonarodzeniowy oraz kiermasz prac plastycznych uczniów, nauczycieli, rodziców w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

rok szkolny 2014/2015 – szkoła otrzymuje certyfikat za udział w kampanii społecznej „Ja czytam”.

 

18.05.2016r. – spotkanie z aktorką p. Teresą Lipowską

 

4.06.2016r. – Edukacyjny Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny.

 

rok szkolny 2015/2016 - Szkoła uzyskała certyfikat w ramach programu "Szkoła z Klasą 2.0" Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

sierpień 2016r. – remont szatni, nowe szafki.

 

30.09.2016r. – obchody 30-lecia „Siódemki”.

 

15.12.2016r. – Koncert Bożonarodzeniowy oraz kiermasz prac plastycznych uczniów, nauczycieli, rodziców w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

21.01.2017r. – Charytatywny Koncert dla Kacpra.

 

14.03.2017r. – Charytatywny Turniej Szachowy dla Kacpra.

 

27.05.2017r. – Edukacyjny Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny.

 

7.06.2017r. - odbyła się prezentacja działań szkoły w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Pani Roksana Kalinowska - Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz Pani Marzena Laskus - wojewódzki koordynator Szkoły Promującej Zdrowie z Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

8.06.2017r. – p. Anna Ciok otrzymała tytuł „Wychowawca Roku” w kategorii szkół podstawowych.

 

1.09.2017r. – reforma oświatowa, powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

5.12.2017r. - dyrektor szkoły p. Mariusz Borkowski odebrał Certyfikat przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. „Siódemka", jako jedyna szkoła w powiecie i 13. w województwie mazowieckim, dołączyła do grona 210 placówek w Polsce z tym prestiżowym tytułem.

 

14.12.2017r. – Koncert Bożonarodzeniowy oraz kiermasz prac plastycznych uczniów, nauczycieli, rodziców w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

26.05.2018r. - Piknik Rodzinny i Edukacyjny Dzień Dziecka

 

1.06.2018r. - szkoła otrzymała tytuł „Szkoła Demokracji” przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

27.06.2018r. - na sesji Rady Miasta Legionowo przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Wojciech Jeute wręczył dyrektorowi szkoły p. Mariuszowi Borkowskiemu i nauczycielce historii p. Agnieszce Rydzewskiej odznaczenia pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

03.10.2018r. - szkoła została wybrana spośród szkół z całej Polski i otrzymała nominację w ogólnopolskim konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła

 

25.05.2019r. - Piknik Rodzinny. Edukacyjny Dzień Dziecka

 

16.12.2019 r. - Koncert Bożonarodzeniowy oraz kiermasz prac plastycznych uczniów, nauczycieli, rodziców w miejskim ratuszu

 

31.01.2020 r. - Bal klas ósmych

 

01.09.2020 r. - Powstanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

 

czerwiec 2021 r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Legionowie został laureatem Ogólnopolskiego Projektu EKO-Szkoła

 

wrzesień 2022 r. - szkoła uzyskała tytuł EKO-PLACÓWKA w ramach Ogólnopolskiego Projektu Eko-Szkoła

18.01.2023 r. - szkoła po raz drugi otrzymuje KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE