Prawo szkolne

Liczba odwiedzających: 363

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu Obroża "AK" w Legionowie nr 20/2020 z dnia 19 maja 2020r. w sprawie organizacji zajęć i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Zarządzenie Nr 35/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie z dnia 28.12.2018r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania konfliktów w Szkole Podstawowej nr 7


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Legionowie


Zał. nr 1 do Zarządzenia 35/2018 - Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania konfliktów w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie

 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych, karty rowerowej oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie


Zarządzenie Nr 38/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu “Obroża” AK z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie


Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Legionowie - załącznik do regulaminu korzystania z szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie


Regulamin stołówki